Page 7 - 21 GRUP İSTANBUL
P. 7

2. Modül                                    28 OCAK’24


      1. BILIŞSEL TEKNİKLER              4. BDT’DE SORUN ÇÖZME TEKNİKLERİ
      • Bilişsel Teknikler               • Dayanıklılık
      • Davranışsal Teknikler             • Sorun Çözme Tarzları
      • Düşünce Kaydı                 • Sorun Çözme Basamakları
      • Kanıt İnceleme
      • Alternatif Düşünce               5. DEPRESYONDA ARA VE TEMEL İNANÇLAR
      • Dekatastrofize Etme              • Depresyonda Şemalar ile Çalışma
      • Bilişsel Çarpıtmalar              • Temel İnançlar
      • Davranışsal Deney               • Ara İnanç ve Temel İnançların Saptanması
      • Çifte Standart Tekniği             • Ara İnançların Değiştirilmesi
      • Dikkat Eğitimi Tekniği
      • Derecelenmiş Düşünce              6. BDT’de İLERLEYEN SEANSLAR
      • Terimleri Tamamlama              • Yapılandırma
      • Semantik Yöntem                • Duygudurum Kontrolü ve Yaşam Olayları
      • Yeniden Atfetme                • Önceki Seansla Bağlantı Kurma
      • Yarar Zarar Analizi              • Ödev Kontrolü
      • Başetme Kartları                • Gündem Belirleme
      • Timeline                    • Ev Ödevleri
                               • Seans Özeti
      2. SOKRATİK SORGULAMA VE             • Geribildirim Alınması
      YÖNLENDİRİLMİŞ KEŞİF               • Örnek Vaka Incelemesi
      • Soru Tipleri
      • Özetleme

      3. DAVRANIŞÇI TEKNİKLER
      • Gevşeme (Relaksasyon) Eğitimi
      • Maruz Bırakma
      • İmgesel Maruz Bırakma
      • Tepki Önleme
      • Aşamalı Etkinlik Planlaması
      • Etkinlik Çizelgesi Yararları
      • Davranış Sözleşmeleri
      • İtici Uyaran Tekniği
      • Patlama Tekniği
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12