Page 8 - 21 GRUP İSTANBUL
P. 8

3. Modül                                   03 ŞUBAT’24


      1. DEPRESYON NEDİR                7. DEPRESYONDA DAVRANIŞÇI TEKNİKLER
      • Depresif Bozukluk Tipleri           • Bilişsel-Davranışçı Yöntemlerin Ortak Özellikleri
      • Majör Depresif Bozukluk            • Davranişçı Teknikler
                               • Kronik Depresyon Vaka Örneği
      2. DEPRESYON TEDAVİSİ
      • Depresif Bozuklukta Farmakoterapi       8. DEPRESYON, BDT VE NÖROGÖRÜNTÜLEME
                               • Biraz da Nörobiyoloji
      3. DEPRESYONDA BDT
      • BDT’nin Etkinliği               9. YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU
      • BDT Özellikle Hangi hastalarda?        • YAB Genel Bilgiler
      • Depresyon BDT’sinin özellikleri        • Biyolojik Nedenler
      • Depresyonda Psikoegitim            • Tanım
      • Depresyonda BDT Aşamalari           • Klinik Özellikler
      • Depresyonda Değerlendirme           • Farmakoterapi
      • Depresyonda Formülasyon            • Bilişsel Temel
      • Örnek Vaka                   • Endişe
      • Depresyonda Ev Ödevi
      • Depresyonda Tedavi Rasyoneli          10. YAB’DE BDT
                               • Tedavi Plant
      4. DEPRESYONDA BİLİŞSEL TEKNİKLER        • Hedef Müdahaleler İşe Yaramayan
      • Bilişsel Modele Göre Depresyon         Müdahaleler
      • Depresyonda Bilişsel Müdahale         • Psikoegitim
      • Depresyonda Otomatik Düşünceler        • Endişe Farkındalık Eğitimi
      • Düşünce Kaydı                 • YAB Vaka Örneği
      • Düsûnce Hatalarını Belirleme          • Belirsizliğe Tahammülsüzlüğü Çalışma
      • Depresyonda BDT’nin Relapsa Etkisi       • Endişenin Yararsızlığını Değerlendirme
                               • Sorun Çözme Eğitimi
      5. DEPRESYODA ARA VE TEMEL İNANÇLAR       • İmajinal Exposure
      • Depresyonda Semalar ile Çalışma        • Endişe Zamanı
      • Temel İnançlar                 • Gevşeme Rekaksasyon
      • Ara İnanç ve Temel İnançların Saptanması    • Derecelenmis Düşünce
      • Ara İnançların Degiştirilmesi         • Timeline
                               • Dikkat Eğitimi Tekniği
      6. İNTİHARDA BDT                 • Sıkıntı Rahatsızlık Nedir?
      • İntihar Epidemiyolojisi            • Ölüm Kaygıları
      • İntiharın Bilişsel Teorisi
      • İntiharın BDT’si                11. YAB. BDT VE NÖROGÖRÜNTÜLEME
                               • Biraz da Nörobiyoloji
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12