Page 6 - 21 GRUP İSTANBUL
P. 6

1. Modül                                    27 OCAK’24


      1. PSİKOTERAPİ NEDİR?               4. BDT’de KLİNİK DEĞERLENDİRME
      • Psikoterapiye Genel Bakış            • Terapiye Uygunluk
      • Psikanalitik Kuram                • Başvuru Çeşitleri
      • Bilişsel Psikoterapi               • Terapi Ortamı
      • Davranışçı Psikoterapi              • Genel Kurallar
                                • Neleri Değerlendiriyoruz?
      2. PSİKOTERAPİ’de TEMEL PRENSİPLER         • Klinik Değerlendirme Amaçları
      • Amaç Belirleme                  • Neler Sorgulanır?
      • Psikoterapi’de Dinlemek Takip ve Tedavi     • Görüşme Sırası
      • Etik Kurallar                  • Psikiyatrik Tanı
      • Öğrenme Kuramları                • Değerlendirme Planı
                                • Hasta Neleri Merak Eder?
      3. BDT’ye GİRİŞ                  • Değerlendirme Hataları
      • BDT’nin Tarihçesi
      • Düşünsel Duygulanımcı Terapi           5. BDT’de KAVRAMSALLAŞTIRMA VE
      • BDT Nedir?                    FORMÜLASYON
      • BDT’de Terapötik İlişki             • Olgunun Kavramsallaştırılması
                                • Formülasyon Elementleri
                                • Vaka Üzerinden Örnek Formülasyon

                                6. BDT’de PSİKOPATOLOJİ
                                • Kognisyonlar
                                • Otomatik Düşünceler ve Örnekler
                                • Ara İnanç ve Kurallar
                                • Temel İnançlar
                                • Bilişsel Hatalar
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11