Page 10 - 21 GRUP İSTANBUL
P. 10

5. Modül                                   10 ŞUBAT’24


      1. SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU           5. PANİK BOZUKLUK
      • SAB nedir?                    • Panik Bozukluk Nedir?
      • Etivoloii                    • Epidemiyoloji
      • Faktörleri                    • Etiyoloji
      • Klinik Özellikler                • Biraz da Nörobiyoloii
      • Tedavi                      • Panik Atak
                                • Tanı Kriterleri
      2. SAB’DA BDT                   • Farmakoterapi
      • Tedavi Hedefleri
      • Bilişsel Model                  6. PANİK BOZUKLUKTA BDT
      • Otomatik Düşünce Tespiti             • Etki Değeri
      • Bilişsel Hatalar                 • Tedaviyi Bırakma
      • Yeniden Atfetme                 • Kombinasyon Tedavisi
      • Ara İnanc ve Kurallar              • Otomatik Düşünceler
      • Temel İnançlar                  • Bilişsel Kuram
      • Saptamalar                    • BDT Aşamalar
      • İnançların Değişimi               • Psikoeğitim
      • Yarar Zarar Analizi               • Son Epizod
      • Mantıksal İnceleme                • Düşünce Kaydı
      • Davranışçı Teknikler               • Panik Günlüğü
      • Güvenlik Arayıcı Davranişlar           • Bilişsel Yeniden Yapılanma
      • Kaçınma Davranışları               • Karşı Kanıt
      • Örnek Vaka İncelemesi              • Bilişsel İçeriğin Dönüştürülmesi
      • Maruz Bırakma                  • Ara İnanclar
      • Uygulamalar                   • Uygulamalar
      • Davraniş Deneyleri                • Davranış Tespitleri
                                • Distraction
      3. SAB’DA SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ          • Uygulamalar
      • Beden Dili                    • Exposure
      • Sosyal Beceri Eğitimi              • Solunum Egzersizleri
                                • Gevşeme Egzersizleri
      4. SAB’DA İLETİŞİM BECERİLERİ EĞİTİMİ       • Ters Niyetlenme
      • İletişim Engelleri                • Davranışsal Deney
      • Etkin Dinleme                  • İpuçlari ve Gereklilikler
      • Uygulamalar                   • Metakognitif Teknikler
      • SAB’da Seans                   • Uygulamalar
      • Örnek Vaka İncelemesi              • Farmakoterapi Kombinasyonu
      • Biraz da Nörobiyoloji              • Örnek Vaka İncelemesi
   5   6   7   8   9   10   11   12