Page 9 - 21 GRUP İSTANBUL
P. 9

4. Modül                                   04 ŞUBAT’24


      1. OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK NEDİR?       4. OKB BDT’SİNDE DAVRANIŞÇI TEKNİKLER
      • OKB Nedir?                   • Davranısçı Kuram-OKB
      • Kötü Prognoz Göztergeleri           • Maruz Bırakma
      • Etiyoloii-Biyoloiik Etkenler          • İmgesel Maruz Bırakma İtici Uyaran
      • Etiyoloji-Psikodinamik Etkenler        Tekniği
      • Tanı Kriterleri                • Düşünce Durdurma Tekniği
      • Kompulsiyonlar                 • Paradoks Niyetlenme
      • Ritüeller                   • Alışma-Doyum Eğitimi
      • Nötralizasyonlar                • Kaydedilmiş Alışma Eğitimi
                               • Davranışçı Deney
      2. BİLİŞSEL VE DAVRANIŞÇI KURAMLAR        • Örnek vaka
      AÇISINDAN OKB                  • Olgu Sunumu
      • Davranışal Kuramlar
      • Bilişsel Kuram                 5. ÖZGÜL FOBİ
      • Farmakoterapi                 • Özgül Fobi Nedir?
      • OKB’nin BDT’si                 • Tipleri Neler?
      • Tedavinin Ana Hedefleri            • Epidemiyoloji
      • Tedavi Plant                  • Etiyoloji
      • Klinik Değerlendirme              • Tan Kriterleri
      • Psikoeditim
                               6. ÖZGÜL FOBİ’DE BDT
      3. OKB BDT’SİNDE BİLİŞSEL TEKNİKLER       • Bilişsel Davranışçı Model
      • İstenmeyen Düşünceler Listesi         • BDT’de Klinik Değerlendirme
      • Normal ve Anormal Obsesyonlar         • Davranışçı Teknikler
      • Bilişsel Teknikler               • Örnek Uçak Fobisi
      • Uygulamalar                  • Netes Egzersizleri
      • OKB’li Vaka Örneği               • Relaksasyon Egzersizleri
      • Kanıt İnceleme                 • Biraz da Norobiyoloj|
      • OKB’li Vaka Örneği
      • Algıya Güvenmeme
      • Uygulamalar
   4   5   6   7   8   9   10   11   12