Page 7 - 24. Grup Istanbul BDT Eğitimi
P. 7

1.Modül                                        6 TEMMUZ
                                                  2024

    1. PSİKOTERAPİ NEDİR?                 4. BDT’de KLİNİK

                                DEĞERLENDİRME

      • Psikoterapiye Genel Bakış

                                  • Terapiye Uygunluk
      • Psikanalitik Kuram                  • Başvuru Çeşitleri

                                  • Terapi Ortamı
      • Bilişsel Psikoterapi                 • Genel Kurallar

                                  • Neleri Değerlendiriyoruz?
      • Davranışçı Psikoterapi                • Klinik Değerlendirme Amaçları

                                  • Neler Sorgulanır?
    2. PSİKOTERAPİ’de TEMEL                  • Görüşme Sırası

    PRENSİPLER                         • Psikiyatrik Tanı
                                  • Değerlendirme Planı

                                  • Hasta Neleri Merak Eder?
      • Amaç Belirleme
                                  • Değerlendirme Hataları

      • Psikoterapi’de Dinlemek Takip ve

      Tedavi                       5. BDT’de
                                KAVRAMSALLAŞTIRMA VE

      • Etik Kurallar                  FORMÜLASYON
      • Öğrenme Kuramları                  • Olgunun Kavramsallaştırılması
                                  • Formülasyon Elementleri

    3. BDT’ye GİRİŞ                      • Vaka Üzerinden Örnek Formülasyon      • BDT’nin Tarihçesi                6. BDT’de PSİKOPATOLOJİ      • Düşünsel Duygulanımcı Terapi             • Kognisyonlar

                                  • Otomatik Düşünceler ve Örnekler
      • BDT Nedir?                      • Ara İnanç ve Kurallar
                                  • Temel İnançlar
      • BDT’de Terapötik İlişki               • Bilişsel Hatalar

     www.bdtegitim.com.tr
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12