Page 3 - 24. Grup Istanbul BDT Eğitimi
P. 3

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Hakkında
     1. Eğitimler, Aktif Psikoloji Akademisi organizasyonu ile düzenlenmektedir.


     2. Eğitimin tamamı Prof. Dr. Murad Atmaca tarafından verilmektedir.     3. Online Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi ile katılımcıların Bilişsel Davranışçı
     Terapi örnekleri üzerinden psikoterapi yapmaya başlayacak seviyeye ulaşması
     amaçlanmaktadır.


     4. Eğitim, 6 modül 52 akademik saattir. Eğitimin ilk modülünde Bilişsel ve
     Davranışçı terapilerde temel kuramlar, klinik değerlendirme içeriği ile görüşme
     yapılandırma ve yürütme, vaka formülasyonu, terapi planlama ve seans yapısı,
     terapötik ilişki gibi temel konular işlenmektedir.


     5. Eğitim içeriği, süresi ve standardı American Academy of Cognitive Therapy

     (ACT)’nin kuramsal eğitim programlarına paraleldir. ACT’nin temel hedefi
     kognitif terapi’nin uygulama alanındaki standartlarını yükseltmek, bu alanda
     gerekli olan bilgi ve beceriye sahip, nitelikli kognitif terapistler yetiştirmek ve bu
     terapistleri sertifiye etmektir. ACT, nitelikli ve etkili kognitif terapistler
     yetiştirebilmek amacıyla geliştirilen kıdemli bir sertifikasyon programına
     sahiptir. Kognitif Terapi Akademisi bu sertifikayı vermeden önce ruh sağlığı
     alanında başvuran bütün adayların bilgi ve becerilerini değerlendiren ve buna
     dayanarak bilişsel davranışçı terapistleri sertifiye eden tek organizasyondur.     6. BDT yaklaşımıyla ele alınacak rahatsızlıklar: (Depresyon, Yaygın Anksiyete,
     Obsesif Kompülsif Bozukluk, Özgül Fobiler, Uçak Fobisi, Sosyal Anksiyete, Panik
     Bozukluk ve Agorafobi, Somatoform Bozukluk, Somatizasyon Bozukluk,
     Konversiyon Bozukluk, Hipokondriazis, TSSB, Şizofreni, diğer Psikotik Bozukluklar
     ve Bipolar Bozukluk)


     7. Her modülde yer alan konular, Bilişsel Davranışçı Terapi teknikleri
     çerçevesinde çeşitli Role-Play uygulamaları, Bilişsel Terapi vaka yorumlama
     örnekleri, konuyla ilgili geçmiş seans ses kayıtları ile desteklenerek, her
     bozuklukta yapılacaklar seans katılımcılara aktarılmaktadır.     8. Prof. Dr. Murad ATMACA’nın yıllar içinde hazırladığı yaklaşık 2300 eğitim
     slaytı katılımcılara ücretsiz verilmektedir. Eğitim materyali kapsamlı bilgi
     içermekte ve her bir sorunun değerlendirmesinde kullanılabilecek ölçeklerle
     birlikte tedavi planlama ve yürütme için gerekli formları içermektedir.
     www.bdtegitim.com.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8