Page 5 - 24. Grup Istanbul BDT Eğitimi
P. 5

16. Eğitime başvuruda, bizlere “kesin kayıt” sayfasında ilettiğiniz bilgiler
     esas alınır. Katılımcı, “kesin kayıt” sayfasından kendi kaydını kendisi

     oluşturur. Eğitime başlayarak beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu,
     internet sitesinde belirtilen katılım şartlarını taşıdığını ve koşulları kabul

     ettiğini beyan etmiş sayılır. Katılımcı, bu bilgilerin doğru çıkmaması

     durumunda belge alamamanın yanı sıra gerekli hukuki yaptırımlar taşıdığı
     açısından da sorumlu sayıldığını peşinen kabul etmiş bulunmaktadır.


     17. Online eğitimler Zoom-Meeting üzerinden interaktif şekilde

     gerçekleştirilmektedir. 32. Grup online BDT eğitimi, 24. Grup İstanbul BDT
     eğitimi ile eşzamanlı olarak hibrit eğitim modeli ile yapılacaktır.

     Eğitim; saat 09:00’da başlar, 16:30-17:00 arasında grup dinamiğine göre
     sona erer.


     18. Eğitim günlerdinde zaruri sebepler dahilinde katılım gösteremeyen

     katılımcılarımız için ders kayıtları alınmakta, takip eden hafta içerisinde
     tekrar izleme hakkı verilmektedir.

     www.bdtegitim.com.tr
     www.bdtegitim.com.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10