Page 2 - 24. Grup Istanbul BDT Eğitimi
P. 2

Aktif Psikoloji Akademisi

                              2017 Yılında kurulan Aktif Psikoloji Akademisi,
                              ruh sağlığı profesyonellerine yönelik eğitim
                              hizmetleriyle değişimi ve gelişimi
                              desteklemektedir. Akademimiz eğitim
                              faaliyetlerini en son bilimsel çalışmalar ışığında
                              ve etik ilkelere bağlı kalarak
                              gerçekleştirmektedir. Bu anlayış ve vizyon ile
                              yola çıkan Aktif Psikoloji Akademisi tarafından
                              sunulan sertifikalar ve eğitim belgeleri ise
                              Uluslararası Akreditasyon Forumu IAF
                              tarafından akredite edilmektedir.


                              Aktif Psikoloji Akademisi olarak,
                              eğitimlerimizdeki standartları yükseltmek
                              kapsamında; ULUSLARARASI AKREDİTASYON
                              FORMU IAF (International Accreditation Forum)
                              akreditasyonuna sahip IAS ACCREDITED
                              (International Accreditation Service) tarafından
                              ’’Uzmanlık alanlarına yönelik sertifikalı eğitim
                              ve mesleki kurs programları, sempozyum,
                              konferans, seminer düzenleme hizmetleri’’
                              kapsamı ile tescillendik. (ISO 90012015)

                              Aynı zamanda ’’Cardcert Management
                              Systems’’ standarda ilişkin genel şartlara ve
                              eğitim standartlarına uyumluluğundan dolayı
                              CARDCERD ULUSLARARASI AKREDİTASYON
                              tarafından belgelendirildik. (10.09.2020)
                              Kurulduğumuz günden bugüne dek insanı ve
                              davranışını anlamaya, çözümlemeye, bilgiyi
                              paylaşmaya, karşılıklı öğrenmeye ve gelişime
                              dair çizdiğimiz yolda ilk gün duyduğumuz şevk
                              ve heyecanla yürümeye devam ediyoruz.

     www.bdtegitim.com.tr
   1   2   3   4   5   6   7