Page 8 - 24. Grup Istanbul BDT Eğitimi
P. 8

7 TEMMUZ
    2.Modül                                           2024


    1. BİLİŞSEL TEKNİKLER                 4. BDT’DE SORUN ÇÖZME

      • Bilişsel Teknikler                TEKNİKLERİ
      •Davranışsal Teknikler                 • Dayanıklılık
      • Düşünce Kaydı                    • Sorun Çözme Tarzları
      • Kanıt İnceleme                    • Sorun Çözme Basamakları
      • Alternatif Düşünce
      • Dekatastrofize Etme
      • Bilişsel Çarpıtmalar               5. DEPRESYONDA ARA VE

      • Davranışsal Deney                TEMEL İNANÇLAR
      • Çifte Standart Tekniği                • Depresyonda Şemalar ile Çalışma
      • Dikkat Eğitimi Tekniği                • Temel İnançlar
      • Derecelenmiş Düşünce                 • Ara İnanç ve Temel İnançların
      •Terimleri Tamamlama                  Saptanması
      • Semantik Yöntem                   • Ara İnançların Değiştirilmesi
      •Yeniden Atfetme
      • Yarar Zarar Analizi
      • Başetme Kartları                 6. BDT’DE İLERLEYEN

      • Timeline                     SEANSLAR
                                  • Yapılandırma
    2. SOKRATİK SORGULAMA                   • Duygudurum Kontrolü ve Yaşam

    VE YÖNLENDİRİLMİŞ KEŞİF                  Olayları
      • Soru Tipleri                     • Önceki Seansla Bağlantı Kurma

      • Özetleme                       • Ödev Kontrolü
                                  • Gündem Belirleme
                                  • Ev Ödevleri
    3. DAVRANIŞÇI TEKNİKLER                  • Seans Özeti

      •Gevşeme (Relaksasyon) Eğitimi             • Geribildirim Alınması
      •Maruz Bırakma                     • Örnek Vaka Incelemesi
      •İmgesel Maruz Bırakma
      •Tepki Önleme
      • Aşamalı Etkinlik Planlaması
      • Etkinlik Çizelgesi Yararları
      • Davranış Sözleşmeleri
      •İtici Uyaran Tekniği

      •Patlama Tekniği     www.bdtegitim.com.tr
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13