Page 10 - 24. Grup Istanbul BDT Eğitimi
P. 10

4.Modül                                        14 TEMMUZ
                                                  2024

    1. OBSESİF KOMPULSİF                  4. OKB BDT’SİNDE DAVRANIŞÇI
    BOZUKLUK NEDİR?                     TEKNİKLER

      • OKB Nedir?                      • Davranısçı Kuram-OKB
      • Kötü Prognoz Göztergeleri               • Maruz Bırakma
      • Etiyoloii-Biyoloiik Etkenler             • İmgesel Maruz Bırakma İtici
      • Etiyoloji-Psikodinamik Etkenler            Uyaran Tekniği
      • Tanı Kriterleri                    • Düşünce Durdurma Tekniği
      • Kompulsiyonlar                    • Paradoks Niyetlenme
      • Ritüeller                       • Alışma-Doyum Eğitimi
      • Nötralizasyonlar                   • Kaydedilmiş Alışma Eğitimi
                                  • Davranışçı Deney

    2. BİLİŞSEL VE DAVRANIŞÇI                  • Örnek vaka
    KURAMLAR AÇISINDAN OKB                   • Olgu Sunumu

      • Davranışal Kuramlar                5. ÖZGÜL FOBİ
      • Bilişsel Kuram
      • Farmakoterapi                     • Özgül Fobi Nedir?
      • OKB’nin BDT’si                    • Tipleri Neler?

      • Tedavinin Ana Hedefleri                • Epidemiyoloji
      • Tedavi Plant                     • Etiyoloji
      • Klinik Değerlendirme                 • Tanı Kriterleri
      • Psikoeditim
                                6. ÖZGÜL FOBİ’DE BDT

    3. OKB BDT’SİNDE BİLİŞSEL                  • Bilişsel Davranışçı Model
    TEKNİKLER                          • BDT’de Klinik Değerlendirme
                                  • Davranışçı Teknikler
      • İstenmeyen Düşünceler Listesi             • Örnek Uçak Fobisi
      • Normal ve Anormal Obsesyonlar            • Nefes Egzersizleri
      • Bilişsel Teknikler                  • Relaksasyon Egzersizleri
      • Uygulamalar

      • OKB’li Vaka Örneği
      • Kanıt İnceleme
      • OKB’li Vaka Örneği
      • Algıya Güvenmeme
      • Uygulamalar

     www.bdtegitim.com.tr
   5   6   7   8   9   10   11   12   13