Page 9 - 24. Grup Istanbul BDT Eğitimi
P. 9

3.Modül                                        13 TEMMUZ
                                                  2024    1. DEPRESYON NEDİR                   7. DEPRESYONDA DAVRANIŞÇI

      • Depresif Bozukluk Tipleri            TEKNİKLER
      • Majör Depresif Bozukluk               • Bilişsel-Davranışçı Yöntemlerin Ortak
                                  Özellikleri
    2. DEPRESYON TEDAVİSİ                   • Davranişçı Teknikler
      • Depresif Bozuklukta Farmakoterapi          • Kronik Depresyon Vaka Örneği

                                8. DEPRESYON, BDT VE
    3. DEPRESYONDA BDT                   NÖROGÖRÜNTÜLEME
      • BDT’nin Etkinliği
      • BDT Özellikle Hangi hastalarda?           • Biraz da Nörobiyoloji
      • Depresyon BDT’sinin özellikleri         9. YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU
      • Depresyonda Psikoegitim               • YAB Genel Bilgiler
      • Depresyonda BDT Aşamalari              • Biyolojik Nedenler
      • Depresyonda Değerlendirme              • Tanım
      • Depresyonda Formülasyon               • Klinik Özellikler
      • Örnek Vaka                      • Farmakoterapi
      • Depresyonda Ev Ödevi                 • Bilişsel Temel
      • Depresyonda Tedavi Rasyoneli            • Endişe

    4. DEPRESYONDA BİLİŞSEL                10. YAB’DE BDT
    TEKNİKLER                         • Tedavi Plant

      • Bilişsel Modele Göre Depresyon           • Hedef Müdahaleler İşe Yaramayan
      • Depresyonda Bilişsel Müdahale            Müdahaleler
      • Depresyonda Otomatik Düşünceler           • Psikoegitim
      • Düşünce Kaydı                    • Endişe Farkındalık Eğitimi
      • Düşünce Hatalarını Belirleme            • YAB Vaka Örneği
      • Depresyonda BDT’nin Relapsa Etkisi          • Belirsizliğe Tahammülsüzlüğü Çalışma
                                  • Endişenin Yararsızlığını Değerlendirme
    5. DEPRESYODA ARA VE                    • Sorun Çözme Eğitimi

    TEMEL İNANÇLAR                       • İmajinal Exposure
      • Depresyonda Semalar ile Çalışma           • Endişe Zamanı
      • Temel İnançlar                    • Gevşeme Rekaksasyon
      • Ara İnanç ve Temel İnançların            • Derecelenmis Düşünce
      Saptanması                       • Timeline
      • Ara İnançların Degiştirilmesi            • Dikkat Eğitimi Tekniği
                                  • Sıkıntı Rahatsızlık Nedir?
    6. İNTİHARDA BDT                      • Ölüm Kaygıları

      • İntihar Epidemiyolojisi
      • İntiharın Bilişsel Teorisi           11. YAB. BDT VE NÖROGÖRÜNTÜLEME
      • İntiharın BDT’si                  • Biraz da Nörobiyoloji     www.bdtegitim.com.tr
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13