EĞİTİM İÇERİKLERİ

EĞİTİM İÇERİKLERİ

Aktif Psikoloji

EĞİTİM İÇERİKLERİ

Eğitim, Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi İle Aktif Psikoloji Ortak protokolüyle Düzenlenmektedir.

Bilişsel Davranışçı Terapi dünyada bilimsel olarak en etkili terapi yöntemlerinin başında gelmektedir. Psikoterapi teknikleri her geçen gün ilerlemektedir. Yüz yıl önce kullanılan terapi teknikleri ile şu anda kullanılan psikoloji terapi yöntemleri arasında büyük farklar bulunmaktadır.

Özellikle Bilişsel Psikoloji ve Davranışçı Psikoloji alanında yaşanan gelişmeler bize bambaşka kapılar açmıştır. Uygulamalı Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimimiz ile katılımcıların Bilişsel Davranışçı Terapi örnekleri üzerinden psikoterapi yapmaya başlayacak seviyeye ulaşması amaçlanmaktadır. Eğitim,6 modül 52 saattir. Program içeriği ve süresi , American Academy of Cognitive Therapy (ACT)'nin kuramsal eğitim programlarına paraleldir.

  • Klinik Görüşme Teknikleri
  • Bilişsel Davranışçı Terapi Kuramı ve İlkeleri
  • Bilişsel Davranışçı Terapi’nin Temelleri
  • Bilişsel Teknikler
  • Davranışçı Teknikler
 
İleri BDT Beceri Uygulamaları ( Depresyon, Panik Bozukluk, Obsesif Kompülsif Bozukluklar, Sosyal Anksiyete Bozukluğu, Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Özgül Fobi, Travma Sonrası Stres Bozukluğu) konularında teorik ve pratik terapi becerisi kazanır. Her modülde yer alan konular, Bilişsel Davranışçı Terapi teknikleri çerçevesinde çeşitli role-play uygulamaları, Bilişsel Terapi vaka yorumlama örnekleri, konuyla ilgili geçmiş seans kayıtları ile desteklenerek her bir bozuklukta seans seans yapılacaklar anlatılmaktadır. Prof. Dr. Murad Atmaca’nın yıllar içinde hazırladığı yaklaşık 2300 eğitim slaytı katılımcılara ücretsiz verilmektedir.   Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımıyla aşağıdaki bozukluklar ele alınacaktır ;

Depresyon
Yaygın Anksiyete
Relaksasyon Egzersizleri
Özgül Fobiler
OKB
Sosyal Anksiyete
Panik Bozukluk ve Agorafobi
Somatoform Bozukluk

Eğitimci:
Prof. Dr. Murad ATMACA
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

1971 yılında K. Maraş’ta doğdu. Üniversite öğrenimini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1994’te tamamladı. 1999 yılında psikiyatri uzmanı oldu. 2004 yılında doçent ve 2009 yılında Profesör ünvanını aldı. Halen Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında görev yapan Dr. Murad ATMACA, Türkiye Psikiyatri Derneği Elazığ Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapmaktadır. Beck Institute’den aldığı eğitim sonrası “American Academy of Cognitive Therapy” tarafından Bilişsel Davranışçı Terapist olarak diplomalandırılan ve mezuniyet sonrası Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi veren sınırlı psikiyatri akademisyeninden birisidir. Aynı zamanda Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Terapi Eğiticilerindendir. Dünya Sağlık Örgütü ICD-11 “OKB ve İlişkili Bozuklular” Tanı Ölçütlerini Belirleme Kurulu’nun dünyadan katılan toplam 10 üyesinden birisi olup, çıkacak olan ICD-11 için çalışmalarını tamamlamıştır. Web of Science (bilimsel çalışmaların yer aldığı veri tabanı) verilerine dayanarak Türk tıbbına ait 2013 Mayıs başına kadar olan 50 yıllık tarama sonucu dünya tıbbında da en kaliteli yayın ölçütü olan ≥72 atıf alan yayınlarda (h indeksine göre dünya literatüründe de en üst düzey yayın kabul edilmesini sağlayan eşik değer) başyazar olarak ikinin üstünde üst düzey makaleye sahip tıp bilim adamlarının değerlendirildiği geniş tıp literatür analizinde Prof. Dr. Murad ATMACA listeye girebilen ve aralarında bir kısmının şu an yaşamını kaybettiği çok değerli bilim adamlarının da yer aldığı 28 kişilik listeye girmeyi başardı. B2 Düzey İngilizce Fransızca ve İtalyanca bilmektedir.

Modüller

 Psikoterapi nedir? Temel ilkeleri
 Bilişsel Davranışçı Terapiye (BDT) Giriş ve Temel ilkeleri
 Bilişsel Değerlendirme Formülasyon,
 Bilişsel Terapide Otomatik Düşünceler,
 Ara İnançlar ve Temel İnançlar
 Uygulamalar 

 Bilişsel Teknikler
 Sokratik Sorgulama ve Yönlendirilmiş Keşif
 Davranışçı Teknikler
 BDT’de ilk ve ileri Terapi Seanslarının Yapılandırılması
 Uygulamalar

 BDT Yaklaşımıyla Depresyon Tedavisi
 BDT Yaklaşımıyla Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tedavisi
 Uygulamalar

 BDT Yaklaşımıyla Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi
 BDT Yaklaşımıyla Özgül Fobi Tedavisi
 Uygulamalar

 BDT Yaklaşımıyla Sosyal Anksiyete Bozukluğu Tedavisi
 BDT Yaklaşımıyla Panik Bozukluk Tedavisi
 Uygulamalar 

 BDT yaklaşımıyla Somatoform Bozuklukların Tedavisi
 EMDR ve BDT Yaklaşımıyla TSSB Tedavisi
 Uygulamalar