• ANASAYFA
 • M.E.B Onaylı Aile Danışmanlığı Sertifika Programı

Aile Danışmanlığı Eğitimi ve Ailenin Önemi

Aile toplumun en kutsal ve en temel yapı taşıdır. Aile; iletişimin, fizyolojik ihtiyaçların, sosyal ve kültürel değerlerin oluştuğu; bizlere doğduğumuz andan itibaren rehberlik eden ilk okulumuzdur. Aile karşılıksız sevgidir, emektir. Güçlü toplumlar ruhen ve bedenen sağlıklı bireylerin oluşturduğu ailelerden oluşur. Bireyler aileleri, aileler de toplum yapısını ve ruhunu oluşturur.

Aile danışmanlığı, ailelerin yaşadıkları sorunları tespit eden çözümü için yöntemler geliştiren, bozulmuş aile sistemini onarmaya yönelik önlemler alan ve uygulamaya koyan, aile, birey veya çiftlere özel müdahale teknik ve stratejileri içeren hizmet sunan aile danışmanı meslek erbabını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Aktif Psikoloji alanında 3 yılı aşkın deneyimi ve güvenilir hizmet anlayışıyla; günümüz yoğun yaşam temposu içerisinde, zaman ve mekân tasarrufu ile kişisel gelişim ve kariyerinde uzmanlaşma hevesinden vazgeçmeyenlere MEB Onaylı Aile Danışmanlığı Sertifika Programını Uzaktan Eğitim konforu ile sunuyor. Üstelik kaçırdığınız canlı dersleri istediğiniz zaman tekrar izleyebilecek; kursumuzdan mezun olduktan sonra bile 4 yıl boyunca bu bilgilere erişebileceksiniz.

Aile Danışmanlığı Eğitimi için Neler Gerekli?

• Lisans Diploması Fotokopisi
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
• Vesikalık Fotoğraf (3 adet)

Aile Danışmanlığı Eğitimi’ne Kimler Katılabilir?

• Çocuk Gelişim Uzmanları
• Uzman, Asistan ve Pratisyen Hekimler
• Psikologlar
• Psikolojik Danışmanlar
• Sosyal Hizmet Uzmanları
• Psikoloji ve PDR mezunları
• Sosyologlar
• Hemşireler 

(bu bölümlerde eğitimi devam eden son sınıf öğrencileri)

Aile Danışmanlığı Sertifika Programı Toplam Süresi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği’ne göre aile danışmanları minimum 450 saat eğitim almak zorundadırlar. Eğitim içeriğinde toplam 150 saat (uygulama + süpervizyon) eğitimini tamamlamamış kişiler ise eğitim almış olsalar dahi kendi işyerleri açamazlar.

•Teorik Eğitim Süresi 300 Saat
• Uygulama Eğitimi Süresi 132 Saat
• Süpervizyon Eğitimi Süresi 32 Saat
• Toplam Eğitim Süresi 464 Saat
**(100 ya da 120 saatlik Aile Danışmanlığı Sertifikasına sahip olanlar 464 saate tamamlama eğitimine katılabileceklerdir. Önceden aldıkları sertifikanın fotokopisini vermek suretiyle, daha önce almış oldukları derslerden muaf olacaklardır.)

Aile Danışmanlığı Eğitim Süreci ve Sertifikasyon

 1. Kursiyerlerimizin kayıt işlemlerinden sonra modülleri takip edebilmesi için, e-maillerine öğrenci kayıt bilgi ve şifresi gönderilecektir.
 2. Modüller öğrenciye canlı ders, video ve doküman şeklinde verilecektir.
 3. Eğitimlerin sonunda MEB tarafından yapılacak sınavdan 50 puan ve üzeri alan tüm kursiyerlerimiz MEB onaylı Aile Danışmanı sertifikası almaya hak kazanacaktır.
 4. Sertifika sınavına 4 defa girme hakkı vardır.     

Aile Danışmanlarının İstihdam Alanları

 1. Eğitim programımızı eksiksiz tamamlayanlar kendi aile danışma merkezlerini açabilirler
 2. Aile Danışmanlığı Merkezlerinde aile danışmanı uzmanı olarak görev alabilirler
 3. Resmi kurum ve kuruluşlarda oluşturulacak Aile Danışmanlığı birimlerinde aile danışmanı uzmanı olarak çalışabilirler
 4. Adalet Bakanlığında, Aile ve Çocuk Mahkemelerinde bilirkişilik yapabilirler
 5. Özel okullarda rehber öğretmenlik yapabilirler
 6. Kreşlerde danışmanlık hizmeti verebilirler
 7. Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay gibi çocuklarla yoğun iletişim kurarak hizmet veren kurumlarda görev alabilirler
 8. Belediyelerde aile danışmanlığı hizmetleri verebilirler
 9. Eğiticinin eğitimi sertifikası da alarak eğitmenlik yapabilirler
 10. Kamuda görev yapan kişiler bu belge ile bölümler arası geçiş yapabilirler

Aile Danışmanlığı Eğitim Süresi

Aile danışmanlığı MEB onaylı sertifika programımız yaklaşık 4 ay sürecek 300 saat teorik 132 saat uygulamalı ve 32 saat süpervizyon olmak üzere toplam 464 saatlik bir eğitimdir. Üstelik bu eğitimi evinizden, işyerinizden ya da dilediğiniz yerden internet üzerinden uzaktan eğitim şeklinde alacaksınız.

Aile Danışmanlığı Eğitim İçeriği

 1. Aile Yapısı 24 saat
 2. Aile Olma 24 saat
 3. Gelişim Alanları 24 saat
 4. Gençlik Dönemi 24 saat
 5. Uyum Problemleri 32 saat
 6. Yaşlılıkta Görülebilen Uyum Sorunları 32 saat
 7. Çocuk Hakları ve Hukuku 16 saat
 8. Çocuk İstismar ve İhmali 32 saat
 9. Çift İlişkisini Etkileyen Sorunlar 32 saat
 10. Sosyal Vaka Verileri 24 saat
 11. Aile Danışmanlığında Terapötik Süreç ve Öncü Yaklaşımlar 32 saat
 12. Aile Danışmanlığında Post modern Yaklaşımlar 32 saat
 13. Aile Danışmanlığında Kanıta Dayalı Yaklaşımlar 32 saat
 14. Temel Psikolojik Danışmanlık Becerileri 32 saat
 15. Aile Danışmanlığında Kriz ve Kriz Yönetimi 24 saat
 16. Meslek Etiği 8 saat
 17. Araştırma Teknikleri 8 saat
 18. Aile Danışmanlığında Süpervizyon / Vaka Sunumu 32 saat

Aile Danışmanının Görev ve Yetkileri

 1. Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak.
 2. Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak.
 3. Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak.
 4. Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri vermek.
 5. Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek.
 6. Boşanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek arabuluculuk hizmetleri planlamak ve uygulamak.
 7. Boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma sonrası uyum programları planlamak ve uygulamak.
 8. Tek ebeveynli ailelere danışmanlık ve destek hizmeti vermek.
 9. Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek.
 10. Aile üyelerini gerektiğinde ihtiyaçlarına yönelik olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

Detaylı bilgi için, 0552 322 91 11