Oyun Terapisi:
Oyun ortamı, çocuğa iç çatışmalarıyla ve kaygılarıyla başa çıkma fırsatı verir. Bu da oyunun tedavi edici değerini gösterir. Çeşitli biçim ve boyutlardaki oyun malzemeleriyle oynayan çocuk; renk, boyut ve objelerin anlamını kavrar. Oyun çocuğun içinde olduğu yaşamı kavramasını, gerçek ve gerçek olmayanı ayırabilmesini öğretir. Oyun terapisi, oyunun çocuğun kendini ifade edebilmesi için doğal ortamda bulunması temeline dayanır. Bu; yetişkinlerin güçlüklerinden, rahatsızlıklarından konuşmaları gibi çocukların da duygularını ve sorunlarını dışa vurmaları, ifade etmeleri için bir olanaktır. Oyun terapisinin birkaç türü olmakla birlikte eğitimimizde Çocuk Merkezli Oyun Terapisiöğretilecektir.
 
Eğitim Hedefleri:
Çocuklar; oyunlarında davranışlarını etkileyen kızgınlık, üzüntü, korku ya da hayal kırıklığı gibi duyguları terapistin sağladığı güvenli bir ortamda canlandırabilirler. Oyun terapisi, çocukların duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine zihinsel ve fiziksel düşüncelerini geliştirmelerine yardımcı olur.
Çocuklar oyun terapisi ile özgüvenlerini kazanmayı, işbirliği yapmayı, başkalarına saygı durmayı, sorumluluk almayı ve sorumluluklarını yerine getirmeyi, kendini korumayı, dikkatini toplamayı,
problemlerine çözüm yolu bulmayı, öfkesini doğru yönlendirmeyi, kendini doğru ifade edebilmeyi, sosyal ilişkilerini güçlendirmeyi, korkularını yenmeyi, konuşma bozukluklarını düzeltmeyi öğrenirler.
 
Uygulama Alanları:
Oyun terapisi 3–11 yaş arası çocuklara uygundur. 
Fobi, korku ve kaygılı olan çocuklara
Kâbusları olan ve uyku bozukluğu çocuklara
Kardeş kıskançlığı yaşayan çocuklara
Ailede yas ve kayıp olan çocuklara
Duygusal, fiziksel ve cinsel tacize uğramış çocuklara
Konuşma bozukluğu olan çocuklara (kekemelik, tekrarlayıcı dil, bebek konuşması) Hiperaktivite ve Dikkat eksikliği tanısı almış çocuklara
Arkadaş edinmede güçlük çeken çocuklara
Ders çalışma ve okuma problemi olan çocuklara Boşanmış ailelerin çocuklarına
Evlat edinilmiş veya terkedilmiş çocuklara Ailesinde şiddet gören çocuklara
Okulda zorbalık gören veya zorbalık yapan çocuklara İçe çekilmiş ve sürekli mutsuz olan çocuklara
Uygunsuz davranışlar sergileyen çocuklara, oyun terapisi uygulanmaktadır.
 
Eğitmen:
Oyun Terapisi eğitimi Uzman Klinik Psikolog Selçuk Tokaç tarafından verilecektir.
Selçuk Tokaç hakkında;
 
Eğitim Süresi:.
Oyun Terapisi Eğitim süresi 28 saattir.
 
Eğitim İçeriği :
 
Oyun Nedir?
Oyunun Anlamı Oyunun Fonksiyonları Sembolik Oyun
Çocuklar Oyunla İletişim Kurar
Tedavi Sürecinde Oyun
Oyun Terapisi Sürecindeki Aşamalar
Uyumlu ve Uyumsuz Çocukların Oyunları
Oyunun Tanımı Nedir?
Oyun Terapisi Nedir?
Oyun Terapisi İle Verilen Mesajlar Nelerdir?
Oyun Terapisti Kimdir?
Farklar Oluşturmak
Orada Olmak
Kişilik Özellikleri
Terapistin Kendini Anlaması
Terapistin Kendini Kabul Ettirmesi
Oyun Terapistinin Rolü
Yeni Başlayan bir Oyun Terapistinin İç Çatışması
Oyun Sürecinde Kurulan İletişim Nasıl Olur?
Terapötik Sınır Belirleme
Sınır Belirlemede Temel Noktalar Sınırlar Ne Zaman Söylenir?
Terapötik İlişkide Sınırlar Sınırlar Aşıldığı Zaman Duruma Bağlı Sınırlar
Belirlenmiş Sınırlara Oyun Terapistinin Karşı Tepkiye Başlaması
Oyun Terapisinde Yarar Sağlanan Vakalar Nelerdir?
Oyun Terapisi Ne İşe Yarar?
Oyun Terapisinin Hedefleri Nelerdir?
Oyun Terapisinde Kullanılan Oyuncaklar Nelerdir?
Oyun Odası Ve Materyalleri
Oyun Odasının Yeri Oyun Odasının Ölçüleri
Oyun Terapisindeki Diğer Yerleşimler
Oyuncak ve Materyal Seçimindeki Mantık Oyuncakların Kategorileri
Taşınabilir Oyun odası
Oyun odası İçin İstenilen Oyuncak ve Materyaller
Özel Etmenler
Oyunun Tarihçesi;
Duygusal Gelişim Ve Oyun;
Motor Gelişim Ve Oyun;
Fiziksel Gelişim Ve Oyun;
Oyunun Evreleri Ve Özellikleri Nelerdir?
Tek Başına Oyun Evresi (0-2 Yaş)
Paralel Oyun Evresi (2-4 Yaş) İş Birliğine Dayalı Oyun Evresi (4-6 Yaş) Kurallı Oyun Evresi (6+ Yaş)
Oyun Türleri Nelerdir?
Karaktere Göre Oyun Türleri Nelerdir?
Oynadığı Türlere Göre Oyun Türleri Nelerdir?
Kullanılan Araca Göre Oyun Türleri Nelerdir?
Ebeveynin Süreçteki Yeri
Özgeçmiş Bilgisi
Ebeveynler de Terapide Olmalı mı? Güvenilirlik
Psikiyatrik Danışma
Oyun Terapisini Ebeveynlere Anlatma
Oyun İle İlgili Kuramlar;
Rahatlama Ve Dinleme Kuramı Tekrarlama Kuramı
Dinamik Oyun Kuramı Diğer Oyun Kuramları
Gelişim Alanlarına Göre Oyuncakların Sınıflandırılması;
Büyük Kas Gelişimi İçin Oyun Araçları
Küçük Kas Gelişimi İçin Oyun Araçları Kurgu Oyuncakları
Yaratıcı Düş Gücü Geliştiren Oyuncaklar Evcilik Oyuncakları
Yaratıcı Sanat İçin Malzemeler
Oyuncakların Nitelikleri
Oyuncak Seçimi
Oyuncak Çeşitleri
Çocuk Merkezli Oyun Terapisi;
Kişilik Yapısı
Uyum ve Uyumsuzluk
Gelişimdeki Tedavi Şartları Tedavi İlişkisi
Hedefler
Oyun Terapisinde Çocuklar ne öğrenir? Oyuncak Seçimi
Oyun Odası Ve Materyaller
 
Eğitim Tarihleri:
 
 20 Temmuz 2024 Cumartesi   10.00-18.00
 21 Temmuz 2024 Pazar          10.00-18.00
 27 Temmuz 2024 Cumartesi   10.00-18.00
 28 Temmuz  2024 Pazar          10.00-18.00
 
 
 
 

DEHB İÇİN YAPILANDIRILMIŞ OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği:

Oyun Nedir ve Faydaları Nelerdir?
Oyunun Terapötik Kullanımı
Oyuncak Anlamları 
Oyun Odası
Oyun Terapisinde Etik Konular
Oyun Terapisine Ebeveyn Katılımı
DEHB Nedir?
DEHB Bileşenleri ve Terapide Kullanımı
Gelişimsel Süreçleri ve Belirtileri
Ayırıcı Tanıları Nelerdir?
Seansta Nasıl Gözükür?
DEHB ve Aileleriyle Çalışmak
İlaç Kullanımı
Özel Eğitim Desteği
Kullanım Alanları
İlk Görüşmede Aileden Alınacak Bilgiler
Aileye Verilecek Bilgiler
Yönlendirilmiş Oyun Terapisi Sürecinin İşleyişi:
1) Giriş ve Oryantasyon
2) Sosyal Giriş Becerileri
3) Sohbet Etme Becerileri
4) Çatışma Çözümü ve Problem Çözme
5) Öfke Kontrolü
Kullanılan Oyun Teknikleri
Terapistin Çalışırken Dikkat Etmesi Gerekenler
Yönlendirilmiş Oyun Terapisinde Seansı Sonlandırma
 

Eğitim Tarihleri:
 10 Ağustos 2024 Cumartesi   10.00-18.00
 11 Ağustos 2024 Pazar         10.00-18.00
 
 
Belgelendirme:
Eğitimi tamamlayan katılımcılara 196 ülkede geçerli, uluslararası akreditasyona sahip, İngilizce ve Türkçe olacak şekilde Aktif Psikoloji Akademisi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Enstitüsü onaylı Katılım Belgesi verilecektir.
Katılımcı, katılım belgesi ile meslek yetki sınırları içerisinde Oyun Terapisi uygulamaları yapabilir.
Verilen belgeler salt bir eğitim belgesi olup, kişinin mesleğinin ilgili kanun ve yönetmeliklerce belirlenen sınırları dâhilinde geçerlidir.
 
 
 
Kimler Katılabilir?
Psikiyatrlar 
Psikologlar
Psikolojik Danışmanlar
Psikiyatri Hemşireleri
Sosyal Hizmet Uzmanları
Bu branşlarda lisans eğitimine devam eden  4. sınıf öğrencileri, 
Ruh sağlığı alanındaki lisansüstü öğrenci ve mezunları katılabilir. 
 
* Eğitime 15 gün kala yapılan iptallerde ücret iadesi yapılmamaktadır. Herhangi bir sebepten ötürü, eğitime katılamayan kursiyer bu hakkını başka bir tarihte düzenlenecek olan eğitime katılmak sureti ile saklı tutar.
 
* Aktif Psikoloji Akademisi, hiçbir neden belirtmeksizin eğitimi iptal etme hakkını kendinde saklı tutar. Eğitimin iptal edildiği tarihten sonra katılımcıların ücretleri iade edilir. İsteğe bağlı olarak sonraki eğitimlere de aktarılabilir.
 
*Kayıt için ödeme yapmadan önce mutlaka bizden kontenjan bilgisi alınız. Her bir eğitim için ayrılan toplam kontenjan sayısı eğitim takvimine ve grubuna göre değişiklik göstermektedir. Herhangi bir son kayıt tarihi bulunmamakla beraber, ayrılan kontenjan dolduğu an kayıtlar durdurulur ve bir sonraki grubun kayıtları alınmaya başlanır. Katılım listesi, kesin kayıt bedeli ödeme sırasına göre oluşturulmaktadır.
 
*Eğitime başlayarak beyan ettiğiniz bilgilerin doğruluğunu, internet sitesinde belirtilen katılım şartlarını taşıdığınızı ve koşulları kabul ettiğinizi beyan etmiş sayılır. Katılımcı, bu bilgilerin doğru çıkmaması durumunda belge alamamanın yanı sıra gerekli hukuki yaptırımlar açısından da sorumlu sayıldığını peşinen kabul etmiş bulunmaktadır.
 
WhatsApp :Tıklayınız.
 
 
 
Katılımcı Yorumları :
 
Selcuk Hoca dan uzun zamandir egitim aliyorum. Bu egitimde harikaydi. Matruska gibiydi 😃Videolarla desteklemesi, sorularimiza cevap vermesi, anlamadigimiz yerleri tekrar etmesi iyi hissettiriyor ve ögrenip ayriliyoruz. Cok memnun kaldim. Teknik ekipte de bi sikinti görmedim. Tesekkür ediyorum 🤗

Arife gencer

 

Selçuk Tokaç farkıyla yine güzel bir eğitimi tamamladık. Eğitim içeriği ile ilgili bütün bilgi ve dökümanını paylaşma konusunda bşr tutam bile cimrilik yapmayan, paylaşmanın güzelliğini yaşayan ve yaşatan hocama teşekkür ederim. Bu eğitimi bizlerle buluşturan Aktif psikoloji ekibine özellikle her aradığımda kibar ve çözüm odaklı çalışması adına Cihat beye de teşekkür ederim. Yine güzel bir eğitimde buluşmak dileğiyle

Sibel Demircan Coşkun

 

Kıymetli hocamızdan çok verimli her dakikası dolu dolu geçen çok güzel bir eğitim aldık. Özellikle hocamızın tecrübelerini görmüş olduğu vakaları bizlerle paylaşması çok güzeldi. Ayrı ayrı her psikolojik sorun için konuyu derinleştirerek uygulamaya yönelik bir eğitim gerçekleştirildi. Hem Selçuk hocaya hemde Aktif Psikoloji’ye bizlere vermiş oldukları eğitim için teşekkür ederim.

Merve Özdemir

 

Hayatım boyunca birçok eğitim aldım fakat aldığım eğitimler arasında en detaylısı, en keyiflisi ve en verimlisi bu idi. Sayın hocama ve ondan sonra hocamın ekibine çok teşekkür ederim. Ellerinize emeklerinize sağlık...

Murat Kendigelen

 

Selçuk hocanın engin ve sınırsız tecrübesiyle aktardığı çok kıymetli bilgileri ve deneyimleri farklı bakış açıları kazandırdı. Bu keyifli ve son derece verimli eğitim için Selçuk hocama ve ilgisi alakası için de Cihat beye çok teşekkür ederim. İyi ki bu eğitimi Selçuk hocadan almışım diyorum kendime ve meslektaşlarıma. Teşekkürler aktif psikoloji ekibi 🙏

Ömür Gülsüm Taşçı

 

Selçuk hocam inanılmaz bir bilgiye sahip, olayları yorumlaması çok ustaca. Çok etkilendim. Çok teşekkür ederim. İşime çok yarayacak eğitimi. 

Ali ÇALLI 

 

Eğitim çok etkiliydi hocamızın deneyimleri ve bilgileriyle birlikte çok akılda kalıcı bir eğitimdi teşekkür ederim Selçuk Hocam başka bir eğitim de görüşmek üzere...

Ayça Koç

 

Selçuk Tokaç tan oyun terapisi eğitimini aldım . Bir insan bb kadar mı hakkıyla işini yapar diye düşündüm. Gerçekten verdiğiniz paranın karşılığını alıyorsunuz . Harika bir eğitimdi. İnş başka eğitimlerine de katılmayı düşünüyorum . Çok teşekkür ediyorum aktif psikolojiye ve Selçuk Tokaç’a.

Hicran Karakoç 

 

Eğitime katılma amacıma ulaştım. Oyun terapisine dair fazlasıyla bilgilendirici ve vaka örnekleri ile bilgilerin uygulanma şekilleri görmem benim için çok önemliydi. Selçuk hocama tekrardan teşekkür ederim.

Şeydanur Aksoy