İstanbul 5. Grup Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Devam Ediyor...

İstanbul 5. Grup Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Tamamlandı

GAZİANTEP

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Tamamlandı...


GÜNCEL EĞİTİMLERAKTİF PSİKOLOJİ AKADEMİSİ

 

Aktif Psikoloji Akademisi, ruh sağlığı profesyonellerine yönelik eğitim hizmetleriyle değişimi ve gelişimi desteklemektedir. Akademimiz eğitim faaliyetlerini en son bilimsel çalışmalar ışığında ve etik ilkelere bağlı kalarak gerçekleştirmektedir. Bu anlayış ve vizyon ile yola çıkan Aktif Psikoloji Akademisi tarafından sunulan sertifikalar ve eğitim belgeleri ise Uluslararası Akreditasyon Forumu IAF, Uluslararası Akreditasyon Servisi IAS Tarafından akredite edilmektedir.

Aktif Psikoloji Akademisi olarak, eğitimlerimizdeki standartları yükseltmek kapsamında; ULUSLARARASI AKREDİTASYON FORMU IAF (International Accreditation Forum) akreditasyonuna sahip IAS ACCREDITED  (International Accreditation Service) tarafından ’’uzmanlık alanlarına yönelik sertifikalı eğitim ve mesleki kurs programları, sempozyum, konferans, seminer düzenleme hizmetleri’’ kapsamı ile tescillendik.          (ISO 9001:2015)  Belgeyi Görüntüle

 

Aynı zamanda ’’cardcert Management Systems’’ standarda ilişkin genel şartlara ve eğitim standartlarına uyumluluğundan dolayı CARDCERD ULUSLARARASI AKREDİTASYON tarafından belgelendirildik. (10.09.2020)

Kurulduğumuz günden bugüne dek insanı ve davranışını anlamaya, çözümlemeye, bilgiyi paylaşmaya, karşılıklı öğrenmeye ve gelişime dair çizdiğimiz yolda ilk gün duyduğumuz şevk ve heyecanla yürümeye devam ediyoruz. 

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Hakkında:

1-           Eğitimler,  Aktif Psikoloji Akademisi organizasyonu ile düzenlenmektedir.

2-           Online Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi ile katılımcıların Bilişsel Davranışçı Terapi örnekleri üzerinden psikoterapi yapmaya başlayacak seviyeye ulaşması amaçlanmaktadır.

3-           Eğitim,6 modül 52 akademik saattir. Eğitimin ilk modülünde Bilişsel ve Davranışçı terapilerde temel kuramlar, klinik değerlendirme içeriği ile görüşme yapılandırma ve yürütme, vaka formülasyonu, terapi planlama ve seans yapısı, terapötik ilişki gibi temel konular işlenmektedir.

4-           Eğitim içeriği, süresi ve standardı American Academy of Cognitive Therapy (ACT)'nin kuramsal eğitim programlarına paraleldir. ACT’nin temel hedefi kognitif terapi’nin uygulama alanındaki standartlarını yükseltmek, bu alanda gerekli olan bilgi ve beceriye sahip, nitelikli kognitif terapistler yetiştirmek ve bu terapistleri sertifiye etmektir. ACT, nitelikli ve etkili kognitif terapistler yetiştirebilmek amacıyla geliştirilen kıdemli bir sertifikasyon programına sahiptir. Kognitif Terapi Akademisi bu sertifikayı vermeden önce ruh sağlığı alanında başvuran bütün adayların bilgi ve becerilerini değerlendiren ve buna dayanarak bilişsel-davranışçı terapistleri sertifiye eden tek organizasyondur.

5-           BDT yaklaşımıyla ele alınacak rahatsızlıklar: (Depresyon, Yaygın Anksiyete, Obsesif  Kompülsif Bozukluk, Özgül Fobiler, Uçak Fobisi, Sosyal Anksiyete, Panik Bozukluk ve Agorafobi, Somatoform Bozukluk, Somatizasyon Bozukluk, Konversiyon Bozukluk, Hipokondriazis, TSSB, Şizofreni, Diğer Psikotik Bozuklular ve Bipolar Bozukluk, Sınav Kaygısı)

6-           Her modülde yer alan konular, Bilişsel Davranışçı Terapi teknikleri çerçevesinde çeşitli Role-Play uygulamaları, Bilişsel Terapi vaka yorumlama örnekleri, konuyla ilgili geçmiş seans ses kayıtları ile desteklenerek, her bozuklukta yapılacaklar seans-seans katılımcılara aktarılmaktadır.

7-           Prof. Dr. Murad Atmaca’nın yıllar içinde hazırladığı yaklaşık 2300 eğitim slaytı katılımcılara ücretsiz verilmektedir. Eğitim materyali kapsamlı bilgi içermekte ve her bir sorunun değerlendirmesinde kullanılabilecek ölçeklerle birlikte tedavi planlama ve yürütme için gerekli formları içermektedir.

8-           Eğitimin tamamı Prof. Dr. Murad Atmaca tarafından verilmektedir.

9-           Aktif Psikoloji Akademisi, BDT Eğitimi programlarında Prof. Dr. Murad ATMACA’nın zengin bilgi ve deneyimini katılımcılarla paylaşmakta; bağımsız, eleştirel düşünceyi, bilimsel merakı ve entelektüel yaratıcılığı tetikleyen bir öğrenme ortamı yaratmaya önem vermektedir.

10-        Eğitimi tamamlayan katılımcılara 196 ülkede geçerli uluslararası akreditasyona sahip, İngilizce ve Türkçe olacak şekilde Aktif Psikoloji Akademisi onaylı, QR belge doğrulamaya sahip “Katılım Belgesi” verilmektedir.  Katılımcı, katılım belgesi ile meslek yetki sınırları içerisinde BDT uygulamaları yapabilir.

11-         Süpervizyon’a katılmak isteğe bağlıdır. Ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki tür süpervizyon seçeneği vardır.

 • Ücretsiz Olarak, Aktif Psikoloji Akademisi’nden BDT eğitimi alan katılımcılara özel Prof. Dr. Murad ATMACA süpervizörlüğünde her ay düzenli şekilde süpervizyon toplantıları gerçekleştirilmektedir. Eğitim sonrası danışan alan katılımcılar  online olarak süpervizyon desteği alabilirler. Danışan almamış katılımcılarımız ise toplantılarımıza dinleyici olarak katılabilirler. Aynı şekilde tüm katılımcılarımız Prof. Dr. Murad ATMACA’ dan her zaman e-mai ile destek alabilmektedir.
 • Ücretli Olarak, Grup Süpervizyonu seçeneği vardır. Katılım için iki farklı hastanın/danışanın ilk seansı hariç seans ses kaydı ve bir hastanın/danışanın vaka formülasyonu gerekmektedir. (Eğitim sırasında çokça örnekleri verilmektedir) Katılımcı istenilen bilgiler hazır olduktan sonra eğitim takvimine göre açılacak ilk süpervizyon grubuna katılabilir. Hazırlamak için süre sınırı yoktur. Süpervizyon ücreti katılım dönemine göre değişiklik göstermekte olup, ayrıca belirlenecektir. Grup Süpervizyonları online yapılmaktadır.

12-         Verilen belgeler salt bir eğitim belgesi olup, kişinin mesleğinin ilgili kanun ve yönetmeliklerce belirlenen sınırları dâhilinde geçerlidir.

13-         Eğitime 15 gün kala yapılan iptallerde ücret iadesi yapılmamaktadır. Herhangi bir sebepten ötürü, eğitime katılamayan kursiyer bu hakkını başka bir tarihte düzenlenecek olan eğitime katılmak sureti ile saklı tutar.

14-         Aktif Psikoloji Akademisi, hiçbir neden belirtmeksizin eğitimi iptal etme hakkını kendinde saklı tutar. Eğitimin iptal edildiği tarihten sonra katılımcıların ücretleri iade edilir. İsteğe bağlı olarak sonraki eğitimlere de aktarılabilir.

15-         Kayıt için ödeme yapmadan önce mutlaka bizden kontenjan bilgisi alınız. Her bir eğitim için ayrılan toplam kontenjan sayısı eğitim takvimine ve grubuna göre değişiklik göstermektedir. Herhangi bir son kayıt tarihi bulunmamakla beraber, ayrılan kontenjan dolduğu an kayıtlar durdurulur ve bir sonraki grubun kayıtları alınmaya başlanır. Katılım listesi, kesin kayıt bedeli ödeme sırasına göre oluşturulmaktadır. 

16-         Eğitime başvuruda, bizlere “kesin kayıt” sayfasında ilettiğiniz bilgiler esas alınır. Katılımcı, “kesin kayıt” sayfasından kendi kaydını kendisi oluşturur. Eğitime başlayarak beyan ettiğiniz bilgilerin doğruluğunu, internet sitesinde belirtilen katılım şartlarını taşıdığınızı ve koşulları kabul ettiğinizi beyan etmiş sayılır. Katılımcı, bu bilgilerin doğru çıkmaması durumunda belge alamamanın yanı sıra gerekli hukuki yaptırımlar açısından da sorumlu sayıldığını peşinen kabul etmiş bulunmaktadır.

17- Online eğitimler Zoom-Meeting üzerinden interaktif şekilde gerçekleştirilmektedir.

 Eğitim; saat 09:30’da başlar, 16:30-17:00 arasında grup dinamiğine göre sona erer.

EĞİTMEN :

Prof. Dr. Murad ATMACA

ACT & MCT Sertifiye Terapist, TPD BDT Eğiticisi,Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı

EĞİTİM İÇERİĞİ VE MODÜLLER

 1. PSİKOTERAPİ NEDİR?

 • Psikoterapiye Genel Bakış

 • Psikanalitik Kuram

 • Bilişsel Psikoterapi

 • Davranışçı Psikoterapi

 1. PSİKOTERAPİ’de TEMEL PRENSİPLER

 • Amaç Belirleme

 • Psikoterapi’de Dinlemek

 • Takip ve Tedavi

 • Etik Kurallar

 • Öğrenme Kuramları

 1. BDT’ye GİRİŞ

 • BDT’nin Tarihçesi

 • Düşünsel Duygulanımcı Terapi

 • BDT Nedir

 • BDT’de Terapötik İlişki

 1. BDT’de KLİNİK DEĞERLENDİRME

 • Terapiye Uygunluk

 • Başvuru Çeşitleri

 • Terapi Ortamı

 • Genel Kurallar

 • Neleri Değerlendiriyoruz?

 • Klinik Değerlendirme Amaçları

 • Neler Sorgulanır?

 • Görüşme Sırası

 • Psikiyatrik Tanı

 • Değerlendirme Planı

 • Hasta Neleri Merak Eder?

 • Değerlendirme Hataları

 1. BDT’de KAVRAMSALLAŞTIRMA VE FORMÜLASYON

 • Olgunun Kavramsallaştırılması

 • Formülasyon Elementleri

 • Vaka Üzerinden Örnek Formülasyon

 1. BDT’de PSİKOPATOLOJİ

 • Kognisyonlar

 • Otomatik Düşünceler ve Örnekler

 • Ara İnanç ve Kurallar

 • Temel İnançlar

 • Bilişsel Hatalar

 1. BİLİŞSEL TEKNİKLER

 • Bilişsel Teknikler

 • Davranışsal Teknikler

 • Düşünce Kaydı

 • Kanıt İnceleme

 • Alternatif Düşünce

 • Dekatastrofize Etme

 • Bilişsel Çarpıtmalar

 • Davranışsal Deney

 • Çifte Standart Tekniği

 • Dikkat Eğitimi Tekniği

 • Derecelenmiş Düşünce

 • Terimleri Tamamlama

 • Semantik Yöntem

 • Yeniden Atfetme

 • Yarar Zarar Analizi

 • Başetme Kartları

 • Timeline

 

 1. SOKRATİK SORGULAMA VE YÖNLENDİRİLMİŞ KEŞİF

 • Soru Tipleri

 • Özetleme

 

 1. DAVRANIŞÇI TEKNİKLER

 • Gevşeme (Relaksasyon) Eğitimi

 • Maruz Bırakma

 • İmgesel Maruz Bırakma

 • Tepki Önleme

 • Aşamalı Etkinlik Planlaması

 • Etkinlik Çizelgesi Yararları

 • Davranış Sözleşmeleri

 • İtici Uyaran Tekniği

 • Patlama Tekniği

 

 1. BDT’DE SORUN ÇÖZME TEKNİKLERİ

 • Dayanıklılık

 • Sorun Çözme Tarzları

 • Sorun Çözme Basamakları

 

 1. BDT’ DE İLK TERAPİ SEANSI

 • Yapılandırma

 • Duygu Durum Kontrolü

 • Önceki Seansla Bağlantı Kurma

 • Gündem Belirleme

 • Sorunun Gözden Geçirilmesi

 • Hastanın Eğitimi

 • Ev Ödevleri

 • Seans Özeti

 • Geribildirim Alınması

 • Örnek Vaka İncelemesi

 1. BDT’de İLERLEYEN SEANSLAR

 • Yapılandırma

 • Duygudurum Kontrolü ve Yaşam Olayları

 • Önceki Seansla Bağlantı Kurma

 • Ödev Kontrolü

 • Gündem Belirleme

 • Ev Ödevleri

 • Seans Özeti

 • Geribildirim Alınması

 • Örnek Vaka İncelemesi

 

 1. DEPRESYON NEDİR

 • Depresif Bozukluk Tipleri

 • Majör Depresif Bozukluk

 1. DEPRESYON TEDAVİSİ

 • Depresif Bozuklukta Farmakoterapi

 1. DEPRESYONDA BDT

 • BDT’nin Etkinliği

 • BDT Özellikle Hangi hastalarda?

 • Depresyon BDT’sinin özellikleri

 • Depresyonda Psikoeğitim

 • Depresyonda BDT Aşamaları

 • Depresyonda Değerlendirme

 • Depresyonda Formülasyon

 • Örnek Vaka

 • Depresyonda Ev Ödevi

 • Depresyonda Tedavi Rasyoneli

 1. DEPRESYONDA BİLİŞSEL TEKNİKLER

 • Bilişsel Modele Göre Depresyon

 • Depresyonda Bilişsel Müdahale

 • Depresyonda Otomatik Düşüneler

 • Düşünce Kaydı

 • Düşünce Hatalarını Belirleme

 • Depresyonda BDT’nin Relapsa Etkisi

 1. DEPRESYODA ARA VE TEMEL İNANÇLAR

 • Depresyonda Şemalar İle Çalışma

 • Temel İnançlar

 • Ara İnanç Ve Temel İnançların Saptanması

 • Ara İnançların Değiştirilmesi

 1. İNTİHARDA BDT

 • İntihar Epidemiyolojisi

 • İntiharın Bilişsel Teorisi

 • İntiharın BDT’si

 1. DEPRESYONDA DAVRANIŞÇI TEKNİKLER

 • Bilişsel-Davranışçı Yöntemlerin Ortak Özellikleri

 • Davranışçı teknikler

 • Kronik Depresyon Vaka Örneği

 1. DEPRESYON,BDT VE NÖROGÖRÜNTÜLEME

 • Biraz da Nörobiyoloji

 1. YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU

 • YAB Genel Bilgiler

 • Biyolojik Nedenler

 • Tanım

 • Klinik Özellikler

 • Farmakoterapi

 • Bilişsel Temel

 • Endişe

 1. YAB’DE BDT

 • Tedavi Planı

 • Hedef Müdahaleler

 • İşe Yaramayan Müdahaleler

 • Psikoeğitim

 • Endişe Farkındalık Eğitimi

 • YAB Vaka Örneği

 • Belirsizliğe Tahammülsüzlüğü Çalışma

 • Endişenin Yararsızlığını Değerlendirme

 • Sorun Çözme Eğitimi

 • İmajinal Exposure

 • Endişe Zamanı

 • Gevşeme Rekaksasyon

 • Derecelenmiş Düşünce

 • Timeline

 • Dikkat Eğitimi Tekniği

 • Sıkıntı Rahatsızlık Nedir?

 • Ölüm Kaygıları

 1. YAB, BDT VE NÖROGÖRÜNTÜLEME

 • Biraz da Nörobiyoloji

 

 1. OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK NEDİR?

 • OKB Nedir?

 • Kötü Prognoz Göztergeleri

 • Etiyoloji-Biyolojik Etkenler

 • Etiyoloji-Psikodinamik Etkenler

 • Tanı Kriterleri

 • Kompulsiyonlar

 • Ritüeller

 • Nötralizasyonlar

 1. BİLİŞSEL VE DAVRANIŞÇI KURAMLAR AÇISINDAN OKB

 • Davranışçı Kuramlar

 • Bilişsel Kuram

 • Farmakoterapi

 1. OKB’nin BDT’si

 • Tedavinin Ana Hedefleri

 • Tedavi Planı

 • Klinik Değerlendirme

 • Psikoeğitim

 1. OKB BDT’SİNDE BİLİŞSEL TEKNİKLER

 • İstenmeyen Düşünceler Listesi

 • Normal ve Anormal Obsesyonlar

 • Bilişsel Teknikler

 • Uygulamalar

 • OKB’li Vaka Örneği

 • Kanıt İnceleme

 • OKB’li Vaka Örneği

 • Algıya Güvenmeme

 • Uygulamalar

 1. OKB BDT’SİNDE DAVRANIŞÇI TEKNİKLER

 • Davranışçı Kuram-OKB

 • Maruz Bırakma

 • İmgesel Maruz Bırakma

 • İtici Uyaran Tekniği

 • Düşünce Durdurma Tekniği

 • Paradoks Niyetlenme

 • Alışma-Doyum Eğitimi

 • Kaydedilmiş Alışma Eğitimi

 • Davranışçı Deney

 • Örnek vaka

 • Olgu Sunumu

 1. ÖZGÜL FOBİ

 • Özgül Fobi Nedir?

 • Tipleri Neler?

 • Epidemiyoloji

 • Etiyoloji

 • Tanı Kriterleri

 1. ÖZGÜL FOBİ’DE BDT

 • Bilişsel Davranışçı Model

 • BDT’de Klinik Değerlendirme

 • Davranışçı Teknikler

 • Örnek Uçak Fobisi

 • Nefes Egzersizleri

 • Relaksasyon Egzersizleri

 • Biraz da Nörobiyoloji

 

 1. SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU

 • SAB nedir?

 • Etiyoloji

 • Faktörleri

 • Klinik Özellikler

 • Tedavi

 1. SAB’DA BDT

 • Tedavi Hedefleri

 • Bilişsel Model

 • Otomatik Düşünce Tespiti

 • Bilişsel Hatalar

 • Yeniden Atfetme

 • Ara İnanç Ve Kurallar

 • Temel İnançlar

 • Saptamalar

 • İnançların Değişimi

 • Yarar Zarar Analizi

 • Mantıksal İnceleme

 • Davranışçı Teknikler

 • Güvenlik Arayıcı Davranışlar

 • Kaçınma Davranışları

 • Örnek Vaka İncelemesi

 • Maruz Bırakma

 • Uygulamalar

 • Davranış Deneyleri

 1. SAB’DA SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ

 • Beden Dili

 • Sosyal Beceri Eğitimi

 1. SAB’DA İLETİŞİM BECERİLERİ EĞİTİMİ

 • İletişim Engelleri

 • Etkin Dinleme

 • Uygulamalar

 • SAB’da Seans

 • Örnek Vaka İncelemesi

 • Biraz da Nörobiyoloji

 

 1. PANİK BOZUKLUK

 • Panik Bozukluk Nedir

 • Epidemiyoloji

 • Etiyoloji

 • Biraz da Nörobiyoloji

 • Panik Atak

 • Tanı Kriterleri

 • Farmakoterapi

 1. PANİK BOZUKLUKTA BDT

 • Etki Değeri

 • Tedaviyi Bırakma

 • Kombinasyon Tedavisi

 • Otomatik Düşünceler

 • Bilişsel Kuram

 • BDT Aşamaları

 • Psikoeğitim

 • Son Epizod

 • Düşünce Kaydı

 • Panik Günlüğü

 • Bilişsel Yeniden Yapılanma

 • Karşı Kanıt

 • Bilişsel İçeriğin Dönüştürülmesi

 • Ara İnançlar

 • Uygulamalar

 • Davranış Tespitleri

 • Distraction

 • Uygulamalar

 • Exposure

 • Solunum Egzersizleri

 • Gevşeme Egzersizleri

 • Ters Niyetlenme

 • Davranışsal Deney

 • İpuçları ve Gereklilikler

 • Metakognitif Teknikler

 • Uygulamalar

 • Farmakoterapi Kombinasyonu

 • Örnek Vaka İncelemesi

 

 • 1-TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu Nedir?

 • Alt Tipleri

 • Tanı Kriterleri

 • Epidemiyoloji

 • Risk Faktörleri

 • Birazda Nörobiyoloji

 

 • 2-TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA BDT

 • Temel Bilişsel Sorun

 • Bilişsel Modeller

 • İstemsiz Algılamalar

 • Yeniden Yaşama Belirtileri

 • Belleğe Yerleştirme Sorunu

 • Değerlendirme

 • Düşünceyi Bastırma

 • İmgeleme

 • Travma Öncesi Yaşama Dönüş

 • Uzamış Exposure

 • Tedavi Protokolü

 • Bilişsel İşleme Terapisi

 • Bilişsel Çarpıtmalara Karşı Teknikler

 

 • 3-EMDR

 • EMDR nedir?

 • Ortaya Çıkış Şekli

 • Bilimsel Dayanakları

 • EMDR nin Rolü

 • Literatür Aşamaları

 • Uygulamalar

 

 • 4-ŞİZOFRENİ , DİĞER PSİKOTİK BOZUKLUKLAR VE BİPOLAR BOZUKLUKTA BDT

 • Şizofreni Nedir?

 • Diğer Psikotik Bozukluklar

 • Tanı Ölçütleri

 • Bipolar Bozukluk Nedir?

 • Tipleri

 • Tanı Kriterleri

 • SCH ve BB’de BDT

 • Uygulamalar

 • Örnek Vaka İncelemesi

 • Örnek Vaka İncelemesi 2

 • İlaç Uyumu

 • Tedavi Uyumu

 • Uygulamalar

 • Psikoeğitim

 • Neden BDT?

 • BDT ile Temelde Ne Yapılmaktadır?

 • Her Seansta Yapılması Gerekenler

 • Uygulamalar

 • Sanrılara Yönelik Teknikler

 • Örnek Vaka İncelemesi

 • Uygulamalar

 • Varsanılara Yönelik Teknikler

 

 • 5-SOMATOFORM BOZUKLUK

 • Somatoform Bozukluk Nedir?

 • Tanı Kriterleri

 • Epidemiyoloji

 • Etiyoloji

 • Değerlendirme

 

 • 6-SOMATİZASYON BOZUKLUĞUNDA BDT

 • Teknikler

 • Uygulamalar

 

 • 7-KONVERSİYON BOZUKLUĞU NEDİR?

 • Konversiyon Bozukluğu

 • Tanı Kriterleri

 • Etiyoloji

 

 • 8-KONVERSİYON BOZUKLUĞUNDA BDT

 • Psikoeğitim

 • Tedavi

 

 • 9-HİPOKONDRİAZİS NEDİR?

 • Hipokondriazis

 • Tanı Kriterleri

 • Klinik Örnekler

 • Düşünce Hataları

 • Temel İlkeler

 • Temel Yöntemler

 Aktif Psikoloji

KATILIMCI YORUMLARI

Tüm sorduğumuz sorulara sabırla cevap veren, ders aralarında bile bizimle ilgilenen sohbet eden, verdiği örnekler ve vaka kayıtlarıyla deneyimini bize çok güzel şekilde aktaran Murad Atmaca hocamıza çok teşekkürler. Bize sorunsuz bir eğitim süreci yaşattığı için Cihat Bey'e de çok teşekkürler. Yeni bir mezun olarak mesleğe atılmadan önce bu eğitimi almak beni çok geliştirdi ve özgüvenimi arttırdı. Meslektaşlarıma çok öneririm.

Bdt Eğitimi
Görkem Erva Demir

[email protected]

Murad hocamız hem çok ilgili hem de çok yetkin. Eğitimden çok memnunum. Aktif psikolojiye teşekkürler.

Bdt Eğitimi
Mert Karahan

[email protected]

Güzel bir eğitim geçirdik,hocamıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

Bdt Eğitimi
Güssüm Bakırcı

[email protected]

Eğitim içeriği çok zengindi ve sevgili Murat hocanın anlatımı ve deneyimlerini paylaşımı harikaydı. Onleinr katılmış olmama rağmen katılımda ne ses ne de görüntü olarak hiç problem yaşamadım. Ayrıca aynı oradaymışiz gibi hissettim :) Emeklerinize sağlık, teşekkürler!

Çok güzel, verimli bir eğitimdi.Eğitim planı ve akışı,işlenişi, Murat hoca'nın profesyonelliğini gayet başarılı bir şekilde yansıtıyordu.Hocamıza ve Cihat bey'le beraber tüm Aktif Psikoloji ailesine teşekkür ederim.

Bdt Eğitimi
Ayşegül Önal

[email protected]

Çok güzel, verimli bir eğitimdi.Eğitim planı ve akışı,işlenişi, Murat hoca'nın profesyonelliğini gayet başarılı bir şekilde yansıtıyordu.Hocamıza ve Cihat bey'le beraber tüm Aktif Psikoloji ailesine teşekkür ederim.

Bdt Eğitimi
Ayşegül Önal

[email protected]

Benim açımdan çok verimli bir eğitimdi. Sayın hocamızın modülleri oldukca faydalı ve profesyoneldi. Metodlardaki çeşitlilik ve pratiğe de dönük olması, çok değerliydi. Hocamıza ve bu değerli eğitimi sunan ve organize eden Aktif psikoloji kurumuna sonsuz tesekkürler.

Bdt Eğitimi
Nebahat Türkcan Dalakakis

[email protected]

Dolu dolu bir eğitimdi. Murad hocamızın örneklerle açıklaması her şeyin daha iyi oturmasını sağladı.

Bdt Eğitimi
Ayça saatçı

[email protected]

Başından sonuna kadar dolu dolu faydalı bir eğitim oldu. Murad hoca alanda çok başarılı bir hoca. Ondan bu eğitimi aldığım için memnunum. Emeği geçen arkadaşlara da teşekkür ederim. Çok ilgili bir ekipti.

Bdt Eğitimi
Aysel Şeker

[email protected]

Başından sonuna kadar dolu dolu faydalı bir eğitim oldu. Murad hoca alanda çok başarılı bir hoca. Ondan bu eğitimi aldığım için memnunum. Emeği geçen arkadaşlara da teşekkür ederim. Çok ilgili bir ekipti.

Bdt Eğitimi
Aysel Şeker

[email protected]

Prof. Dr. Murad Atmaca hocamızın keyifli ve anlaşılır anlatımı ile çok verimli bir eğitim süreci geçirdik. Özellikle bizlere hem medikal hem akademik anlamda yeni ve değerli bilgilerini bizlerle paylaşması, klinik örneklerler vaka sunumları çok değerliydi. Online eğitim sürecinde bizlere her açıdan yüzyüze eğitimi aratmayan şartları sundukları için başta hocamız Murad Atmaca ya, Cihat bey ve ekibine teşekkür ederim

Bdt Eğitimi
Dilek Bakış Aksoy

[email protected]

Prof. Dr. Murad Atmaca hocamızın keyifli ve anlaşılır anlatımı ile çok verimli bir eğitim süreci geçirdik. Özellikle bizlere hem medikal hem akademik anlamda yeni ve değerli bilgilerini bizlerle paylaşması, klinik örneklerler vaka sunumları çok değerliydi. Online eğitim sürecinde bizlere her açıdan yüzyüze eğitimi aratmayan şartları sundukları için başta hocamız Murad Atmaca ya, Cihat bey ve ekibine teşekkür ederim

Bdt Eğitimi
Dilek Bakış Aksoy

[email protected]

Murat Hocamın, sabırlı ,anlayışlı ve eğitim odaklı yaklaşımı bizlere çok şey kattı.. bu kuramı anlama adına çıktığımız yolda katkılarınız için teşekkür ederim

Bdt Eğitimi
Kürşat Taşkın

[email protected]

Murad Atmaca hocamız alanında oldukça yetkin birisi. Her şeyi oldukça kısa öz ve akıcı biçimde aktarıyor. Çok önemli noktalara güncel bilimsel çalışmalardan atıfla temas ediyor. Oldukça memnun kaldığım bir eğitim oldu.

Bdt Eğitimi
Halil Babacan

[email protected]

Çok keyifli ve verimli bir eğitimdi. Hep zamanında basladı ve tüm sorunlarımız hemen çözüme ulaştırıldı. Çok memnun kaldım

Bdt Eğitimi
Gülşah Doğan

[email protected]

Hocamızın bilgileri açıklaması verdiği örnekler çok çarpıcı ve öğretici, sistematik anlatımı ve kendisine has tarzı sayesinde saatlerde geçse derse olan ilgim hiç düşmedi. Allah razı olsun hocamızdan.

Bdt Eğitimi
Mehmet Osman AYHAN

[email protected]

Murat Hocamızın anlatımı, örnekleri, kaynak paylaşımı ve her sorumuzu cevaplamasıyla eğitim oldukça verimli geçti. Örgün bir eğitim olmasına rağmen Cihat Bey' in büyük katkılarıyla eğitim oldukça sorunsuz ve düzenli bir şekilde ilerledi.

Bdt Eğitimi
Ronay Polat

[email protected]

Uzun zamandır planladığım ve yüz yüze açılma sürecini beklediğim bdt eğitimini Prof. Dr. Murat Atmaca hocamızın değerli anlatımı ve örnekleri, her ayrıntıyı verimli sunuşu, alandaki deneyim ve tecrübelerine de yer aldığı yer verişi ile sonlandırmış bulunmaktayım. Eğitimin her aşamasını özveriyle planlayan deneyimli Aktif Psikoloji Akademisi'ne; eğitim içerisinde içten ve sempatik sohbeti ile bizlere kefiyli dakikalar yaşatan Sayın Murat Atmaca hocama çok teşekkür ederim.

Bdt Eğitimi
S. Ebru TAHMİSOĞLU

[email protected]

Çok güzel ve dolu dolu bir eğitimdi. Bilişsel Davranışçı Terapi hakkında kafamda oluşan tüm soru işaretlerini giderdi Murat hoca.

Bdt Eğitimi
Dilan Aydemir

[email protected]

Gayet verimli bir eğitimdi. Murad hocamızın bilgi birikimi ve deneyimlerinden faydalanmak bizim için oldukça önemli. Ayrıca hiçbir aksaklık yaşamadan eğitim sürecini çok iyi organize eden Aktif psikoloji ekibine teşekkür ediyorum.

Bdt Eğitimi
Serap çapraz

[email protected]

Murad Atmaca Bey'in anlatımıyla dolu dolu bir BDT eğitimi aldim. A dan Z ye çok profesyonel bir organizasyondu. Bu vesileyle Cihat Bey'e de teşekkür etmek isterim.

Bdt Eğitimi
Ayten Karakaş

[email protected]

Özveriyle hazırlanmış bir eğitim oldu. Murat hocanın anlatımı, ayrıntıyla hazırlanmış notları ve deneyimleriyle eğitimi pekiştirmesi çok verimli bir süreç sağladı.

Bdt Eğitimi
Viyan Timur

[email protected]

Merhaba online olmasına rağmen eğitici ve etkili bir eğitimdi. Her anlamda iş birliği içerisinde ve ilgiyle gerçekleşen bu eğitim için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Bdt Eğitimi
Yeşim yılmaz

[email protected] .com

Merhaba online olmasına rağmen eğitici ve etkili bir eğitimdi. Her anlamda iş birliği içerisinde ve ilgiyle gerçekleşen bu eğitim için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Bdt Eğitimi
Yeşim yılmaz

[email protected] .com

Kaliteli verimli ve gerçekten ilgili bir eğitim süreciydi . Teşekkürler :)

Bdt Eğitimi
Zülal Karakuş

[email protected]

Çok verimli bir eğitimdi. Öğretilen yöntemler, uygulamanın nasıl yapılacağına dair örneklerle zenginleştirilmesi çok güzeldi. Murad Atmaca hocamıza teşekkür ediyorum. Meta Cognitive eğitimini dört gözle bekliyorum. Sevgiler.

Bdt Eğitimi
İrem Demirbolat

[email protected]

Çok verimli bir eğimdi, Murad hocama çok teşekkür ederim eline emeğine sağlık.

Bdt Eğitimi
Filiz özsoy

[email protected]

Verimli, keyifli bir eğitim süreci geçirdim. Hocamızın notlarını, vakalarını tekrar tekrar okudum. Çok faydalandım. Murat Atmaca hocamıza, Cihat Bey'e çok teşekkür ederim.

Bdt Eğitimi
Gözde Gültekin Kıncı

[email protected]

Verimli, keyifli bir eğitim süreci geçirdim. Hocamızın notlarını, vakalarını tekrar tekrar okudum. Çok faydalandım. Murat Atmaca hocamıza, Cihat Bey'e çok teşekkür ederim.

Bdt Eğitimi
Gözde Gültekin Kıncı

[email protected]

Çok verimli bir eğitim oldu. Hocamız Murad Atmaca’ya bize kattığı değerli bilgiler için teşekkür ediyorum. Eğitim ortamını düzenleyen ve eğitimin sorunsuz geçmesini sağlayan Cihat Bey’e de teşekkür ediyorum.

Bdt Eğitimi
Burcu Baş

[email protected]

Dolu dolu çok verimli geçen bir eğitimdi. Her şey için teşekkür ederim.

Bdt Eğitimi
Ecem oğuz

[email protected]

Eğitim Bdt üzerine en iyi verimi sağlamak üzerine yapılandırılmıştı, bana büyük bir katkısı oldu, sorunsuz işleyen bir programdı, Murad Hocamıza ve Cihat Beye çok teşekkür ederim.

Bdt Eğitimi
Beyzanur Demircan

[email protected]

Murat hocamızın bilgi ve tecrübelerinde yararlanmak cok keyifliydi. Ayrıca konuların planlandıgı zamanda işlenmesi profesyoneldi

Bdt Eğitimi
Ayşe çiftçi

[email protected]

Murat hocamızın yetkinliği, vaka örnekleri, açık ve detaylı anlatımı, her soruyu konuyu anlaşılır kılacak şekilde cevaplandırması neticesinde verimli bir eğitim süreci geçirdiğimi düşünüyorum. Döküman paylaşımı, bilgilendirme, destek konularında profesyonelce süreci yöneten psikoaktif ailesine çok teşekkürler

Bdt Eğitimi
Kübra Dilberoğlu

[email protected]

BDT eğitimi değerli Murat Atmaca hocamızın akıcı ve bilgi dolu anlatımı ile çok verimli geçti. Hocamızın hazırlamış olduğu eğitim ders notları, mesleki yaşantımızda bize oldukça yararlı olabilecek kitap önerileri, verdiği vaka örnekleri ve ses kayıtları sayesinde dolu dolu bir eğitim süreci geçirdik. Başta Murat hocamız olmak üzere süreç boyunca her türlü konuda bizlere yardımcı olan Aktif Psikoloji Akademisine de teşekkür ederiz.

Bdt Eğitimi
Öykü Naz Bozdoğan

[email protected]

Bdt bir psikologun çalışma yöntemleri arasında olmazsa olmazıdır Murad hocamın detaylı ve öğretici yaklaşımı ve katkıları ayrıca aktif psikoloji akademisinin destekleri ile muhteşem bir eğitim süreci gerçekleşti ve kalitenin tesadüf olmadığını birkez daha gösterdiler iyi ki varsınız

Bdt Eğitimi
Can Girdaban

[email protected]

Murat Hocamızın anlatımı, örnekleri, kaynak paylaşımı ve her sorumuzu cevaplamasıyla eğitim oldukça verimli geçti. Aynı zamanda Cihat Bey' in de eğitim sürecinde İlgi ve alakasıyla eğitim oldukça düzenli bir şekilde ilerledi. Bu kadar güzel bir eğitim sağladıkları için Murat Hocamıza ve Cihat Bey'e çok teşekkür ederim.

Bdt Eğitimi
Yasemin cingü

[email protected]

Uzun zamandır almayı planladığım Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimimi çok verimli geçen bir eğitim sürecinin sonunda almış bulunmaktayım. Prof. Dr. Murad Atmaca hocamızın güzel anlatımı ve değerli örnekleri, her noktayı ayrıntılı bir şekilde anlatışı ve sorulan her soruya özenle verdiği cevaplar ile çok faydalı bir süreç geçirdim. Bu nedenle, her aşamada büyük bir özenle hareket eden, planlı ve deneyimli Aktif Psikoloji Akademisi'ne ve Sayın Murad hocama çok teşekkür ederim. Uzm. Klinik Psk. Özgül Özdilekler.

Bdt Eğitimi
Özgül Özdilekler

[email protected]

14.Grup BDT eğitiminize katıldım. 2 konu hakkında fikrimi çok net söyleyebilirim. 1) Eğitim hayatım boyunca kendimi geliştirebilmek için yaklaşık 30'a yakın eğitim aldım. Sizin kurumunuz aracılığı ile aldığım eğitimin teknik alt yapısı, meydana gelebilecek sorunlara çözüm amaçlı yaklaşımınız, aracı kurum yetkilisinin samimi, dürüst ve yapıcı yaklaşımı gerçekten çok kaliteliydi. 2) Murad Hoca'nın ününü çok duymuştum, eğitimi sunuş şeklini, yaklaşımını, alanında ne kadar profesyonel olduğunu ve içtenliğini gördükten sonra söylenenlerin az kaldığını gördüm. Kurumunuz aracılığı ile çok daha fazla eğitimde buluşabilmek dileğiyle. Hem size hem de Murad Hoca'nın emeklerine sağlık. Her şey için içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Bdt Eğitimi
Cengizhan Şenyurt

[email protected]

Prof.Dr Murad atmaca ve aktif psikoloji akademisine teşekkür ederim ,çok verimli bir eğitim süreci oldu ,emeklerine ve ilgilerine cok teşekkürler

Bdt Eğitimi
Sinem Çeçen gülşen

[email protected]

Eğitimin online olması beni başlarda tedirgin etmişti ama Murad Hoca’nın kusursuz anlatımıyla koordinatörlüğü yapan Cihat Bey’in ilgi ve alakası birleşince harika bir eğitim çıktı ortaya. Hocamızın sorularımıza anında cevap vermesi, örnek vakalarla ve modül sorularıyla konuyu pekiştirmemizi sağlamasından çok memnun kaldım. Ayrıca bizleri birçok kaynakla da tanıştırdı. Oldukça yoğun, bilgi bakımından doyurucu bir eğitimdi. Her şey için emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. ☺️

Bdt Eğitimi
Gamze GÜLER

[email protected]

Eğitim çok verimli geçti. Online olmasına rağmen Murad Hocanın yetkinliğini ve meslek deneyimini fazlasıyla birçok farklı bakış açısıyla bize sundu. Tüm meslektaşlarıma hiç şüphesiz öneriyorum . Cihat Hocama da Murad Hocama da emekleri için teşekkür ederim 💐

Bdt Eğitimi
Özge Çeçen

[email protected]

Çok verimli bir eğitimdi. Eğitim programından önce verilen egitim içeriğindeki bütün konular sırasıyla belli bir düzen içerisinde işlendi. Aktif psikoloji ekibi olarak her şey düşünülmüş ve planlanmıştı. Çok yoğun bir egitim olmasına rağmen sistemi çok kolay bir şekilde öğrendik. Murat Hocanın çok güzel kendi meteorlarına da yer verdiği bir eğitimdi. Murat hocaya ve aktif psikoloji akademisi ekibine çok teşekkür ederiz

Bdt Eğitimi
Nezaket Nizam

[email protected]

BDT eğitimi oldukça verimli geçti. Murat Hoca'mızın bilgi birikimi ve geniş deneyimlerinden faydalanmak çok değerliydi. Hoca'mız işlediği her konuda hem birçok farklı bakış açısını bizlere sundu, hem de gördüğü birçok vakayı bize sunarak konuyu pekiştirdi. Verdiği tüm tekniklerle de oldukça zengin bir eğitim olmasını sağladı. İşleyiş de Aktif Psikoloji Akademisi'nden Cihat Bey sayesinde online olmasına rağmen hiç sorun olmadan ilerledi. Ayrıca zengin kaynak paylaşımı da oldukça değerliydi. Hem hocamıza, hem de Aktif Psikoloji Akademisi ekibine ilgileri ve emekleri için çok teşekkürler.

Bdt Eğitimi
Şule YAYLALI

[email protected]

Murat Hoca'ya ve Aktif Psikoloji Akademisi Ailesine teşekkür ederim. Oldukça verimli bir süreçti, en önemlisi "eğitim odaklı" yaklaşımlarıyla max. verim elde edebilmemiz için emek verdiler, tekrardan teşekkür ederim

Bdt Eğitimi
Eren Özcan

[email protected]

Online olarak katıldığım bdt eğitimi Murat hocanın anlatımı, vaka üzerinden konuyu tekrar ele alması, sorulara anında cevap vermesi,İlgisi çok iyiydi :) eğitim kordinatörü cihat beyin bütün sürecin sorunsuz işlemesi adına harcadığı çaba için de çok teşekkür ederim.

Bdt Eğitimi
Duygu Doğan Karatekin

[email protected]

Online olmasına rağmen eğitim çok verimli ve akıcıydı. Murat Atmaca hocanın deneyimi ve yetkinliği eğitime de tamamen yansıdı. Konuya uygun örneklerle eğitimin desteklenmesi öğrendiklerimizi daha kalıcı kıldı

Bdt Eğitimi
Zehra Can

[email protected]

Bu eğitime başlarken öncelikle online olduğu için tereddütlerim vardı. Acaba ne kadar verimli olacak? İstediğim zaman istediğim şekilde sorunlarımı iletebilecek miyim? vb şeklinde ama hem Murad hocamın akıcı ve öğretici dersleri sayesinde, hemde Aktif Psikoloji Akademisi sayesinde bütün tereddütlerim ilk modülden itibaren yok oldu. Her şekilde sorun ve sıkıntımızı söyleyebileceğimizin güvenini bize veren Akademinize ve Murad Hocam’a çok teşekkürler.

Bdt Eğitimi
Ayşe Aybüke Durtuluk

[email protected]

Eğitimi alacağım zamana kadar biraz tedirgindim ama eğitim süreci beklentimin de üzerinde çok güzel geçti açıkçası mesleğimi daha özgüvenli yapmama yardımcı olduğunu hissediyorum. Bu faydalı ve dolu dolu geçen eğitimde emekleri geçen Sevgili Murat Hocaya ve Cihat hocaya çok teşekkür ediyorum emeklerine sağlık.

Bdt Eğitimi
Ayşe Nur Alkan

[email protected]

Murat hocanın konuları vakalar ile desteklemesi .Her modülde farklı örnekler vermesi ,tüm soruları hiç atlamadan cevaplaması çok güzeldi Ve çok verimli bir eğitim oldu .Teşekkürler ☺️

Bdt Eğitimi
İlayda köken

[email protected]

BDT eğitimini Murad Hoca’dan aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum çok verimli çok faydalı bir eğitim oldu emeği geçen herkese teşekkür ederim

Bdt Eğitimi
Emine Şaşmaz

[email protected]

Murat hocanın anlatımıyla mükemmel bir eğitimdi. BDT almayı düşünen herkese tavsiye ediyorum.

Bdt Eğitimi
Kübra Tokalı

[email protected]

Uzun zamandır katıldığım en keyifli ve dolu eğitimdi. Özellikle sevgili Murad hocamız bizlerle tüm tecrübe ve bilgilerini paylaşırken aynı zamanda hiç bir sorumuzu cevapsız bırakmadı. Eğitimin düzeni, yine her sorumuza cevap vermeleri ve eğitim materyallerinin hemen bizlere ulaştırılması için de Aktif Psikolojiye teşekkürler. Kesinlikle öneriyorum!

Bdt Eğitimi
Feyza Sever

[email protected]

Eğitim içeriği guzeldi. Bizlerle paylaşılan dokümanlar gayet yeterliydi. Sadece online ortamda çalışma ve ders disiplinine sahip olma konusunda ufak problemlerim olduğu için bazı noktalarda şahsi açıdan zorlandım. Onun dışında hocamız konulara hakimdi ve aklımıza takilanlara doyurucu cevaplar verdi.

Bdt Eğitimi
Esma Özkan

[email protected]

Aktif psikoloji Akademisnden almış olduğum BDT eğitiminden çok memnun kaldım aklımdaki bütün sorular ve bilinmezlikler eğitim sayesinde cevaplarına kavuştu ve terapi sırasında nereden başlarım nasıl giderim nasıl sonuçlandırırım danışanlara nasıl faydalı olabilirim bu teknik bilgileri çok iyi öğrendiğim bir eğitim oldu ayrıca aktif psikoloji ailesine de teşekkür ederim maddi manevi her alanda anlayışlı oldukları için ve bizi Murat Atmaca. Hocamla tanıştırdığı için eğitimi veren hocamdan ,eğitimi veren kurumdan çok memnun kaldım

Bdt Eğitimi
ZEynep özbulkur

[email protected]

Gerek disiplini gerekse tecrübesiyle örnek nitelikte olan Murad ATMACA hocamıza çok teşekkür ediyorum. Eğitim çok verimli ve kaliteliydi. Yılların tecrübesini bizimle paylaştı bu yüzden çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Aktif Psikoloji Akademisi ailesine de ayrıca teşekkür ediyorum.

Bdt Eğitimi
Sude Yaren ESVET

[email protected]

Sayın Murad Atmaca ve Aktif psikoloji ekibine çok teşekkür ederim, ders içeriği anlatımı gerçekten çok iyiydi. Organizasyon kısmı da çok iyiydi , ellerinize emeklerinize sağlık

Bdt Eğitimi
Sevda Tekin

[email protected]

bdt eğitimi aldığım süreçte hem hocamız çok iyi hem de eğitimin içeriği oldukça faydalıydı.

Bdt Eğitimi
Tenay Sude Sert

[email protected]

Murad hocadan uzun yillardir almak istediğim bir eğitimdi. Hocamızın vakalarindan verdiği örnekler ve paylasimlariyla verimli bir eğitim oldu. Teşekkürler..

Bdt Eğitimi
BENAL DEMİRAY

[email protected]

Egitimi en dogru zamanda ve en dogru kisiden(Murat Hoca 'dan ) aldigim icin cok sansliyim. Konular ayrintili sekilde anlatildi ,aklimiza takilan yerler aninda cevaplandi. Tesekkür ederim.

Bdt Eğitimi
Filiz KILIÇ SAGLAM

[email protected]

Online bir egitim olacak olmasının dezavantajı olur mu diye düşünüyordum fakat gercekten verimli geçti. Murat hoca tüm sorularımıza tek tek cevaplar verdi. Ekip olarak çok yardımcı ve konuya hakimlerdi. Kesinlikle BDT'ye bir başlangıç yapmak için güzel bir tercih oldu benim için, gayet memnun kaldım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim..

Bdt Eğitimi
Simge Yılmaz

[email protected]

Murat hoca konuya çok hakimdi bilgi ve deneyimlerini çok güzel bir şekilde aktardı. Sorulan her soruyu cevapladı. Gerçekten verimli bir eğitim oldu. Hiç aksaklık olmadan her şey çok güzel organize edilmişti. Emeği geçen herkese teşekkürler.

Bdt Eğitimi
Fevziye Harputluoğlu

[email protected]

Bir çok eğitime katıldım ama bu kadar faydalısına ilk defa katıldım.Katılımcıların istekleri ve program yönetimi gerçekten süperdi. Bu şekilde eğitimlerin devamını bekliyorum.Bu konuda da çok istekliyim. Başarılarınız devamını dilerim. Bize kattıklarınız için de teşekkür ederim 🙏🏻

Bdt Eğitimi
Büşranur akdağ

nur.bsr—[email protected]

Eğitimin başladığı günden itibaren kendi yaşamımda da farkındalığımi artıran bir etki yaşadım. Murad hoca gayet anlaşılır örnekler ve vaka paylaşımları ile eğitimde geçen zamanı yüksek dikkat ile geçirmenizi sağlıyor. Meslek hayatımda da faydasını göreceğim, hem içerik olarak hem de uzmanın anlatımı olarak başarılı bir eğitim aldığımı düşünüyorum. Murad hocaya, Aktif Psikoloji Akademisine ve değerli katkılar sunan katılımcılara teşekkürlerimi sunarım.

Bdt Eğitimi
Abdullah Talha Demir

[email protected]

BDT egitimine katildim.Her sey cok guzeldi.cok tesekkurler

Bdt Eğitimi
Fatime Cebrayilova

[email protected]

Bilgi dolu , verimli bir eğitimdi.Murad hocanın bilgi aktarımı çok iyiydi ve sabırla tüm soruları cevapladı. Eğitimin zaman planlaması ve buna uygun hareket edilmesi ve organizasyonu da profesyonelce yürütüldü. Teşekkürler Prof.Dr.Murad ATMACA ve Cihat Bey.

Bdt Eğitimi
Nevin DOĞAN

[email protected]

Prof. Dr. Murad Atmaca'nın sahadan deneyimlerini ve kendi yaptığı seanslara ilişkin ses kayıtlarını paylaşması, teorik bilgileri içselleştirmemde kolaylaştırıcı rol oynadı. Ayrıca Cihat Bey'in her modülde varlığı, eğitimin sorunsuz geçmesini sağladı. Alanda kullanmak üzere kıymetli bilgiler edindiğimi düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkürler.

Bdt Eğitimi
Ozan Görgü

[email protected]

Murad hocanın anlatımı ve hazırladığı güzel slaytlar ile verimli bir eğitim oldu. Aktif Psikoloji kurumuna, Murad Hocamıza ve Cihat Beye tüm katkıları ve emekleri için teşekkür ederim.

Bdt Eğitimi
Zehra Semercioğlu

[email protected]

En başta acaba güvenilir bir sayfamı diye şüphelerim olmuştu. Ama kesinlikle muhteşemdi. Murad hocanın hem bilgi hem birikim olarak kendini kanıtlamış olduğunu ilk dersten anlıyorsunuz zaten dersler çok akıcı ve verimliydi.ayrıca cihat hocada sorularımıza hemen döndü.hiç tereddüt etmeden başvurabilirsiniz.

Bdt Eğitimi
Merve kaya

[email protected]

Oldukça verimli bir eğitim oldu benim için. Kitapların paylaşılması çok hoşuma gitti. Ses kayıtlarını dinlemek kafamda daha iyi oturmasını sağladı. Hocamızın verdiği vaka örneklerini ilgiyle dinlendim. Online olacak olmasından tedirgindim başta ancak eksiklik hiç hissetmedim. Sorularımı rahatça paylaşma imkanı vardı hep. Her şey için teşekkürler. Geri bildirimlerimin hepsi olumlu yönde.

Bdt Eğitimi
Elif Emir

[email protected]

Uzun süredir almayı istediğim bir eğitimdi. Prof.Dr. Murad Atmaca hocanın anlatışı, vaka örnekleri ve deneyimleri sayesinde oldukça anlaşılır bir eğitim süreci geçti. Emeği geçen herkese teşekkürler.

Bdt Eğitimi
Halime ORHAN

[email protected]

Murat hocanın deneyimleri ve engin bilgisi sayesinde eğitim çok verimli geçti, emeğinize sağlık.

Bdt Eğitimi
Elif Yazıcı

[email protected]

Murad hoca gerçekten şansımız oldu :) her seferinde bıkmadan her sorumuzu yanıtladı, kafamda bdtye yönelik hiç soru işareti kalmadan eğitimi tamamlamanın sevincini yaşıyorum:)

Bdt Eğitimi
Beyza Nur yavuz

[email protected]

Eğitim süreci çok verimli ve kaliteliydi. Her soruya önemle cevap veriliyor kaynaklar örnekler yeterince iyi. Hocanın anlatım şekli de aşırı iyi tavsiye ederim.

Bdt Eğitimi
Zeynep Toprak

[email protected]

Murad hocanın içten anlatımıyla harika bir eğitim süreciydi. Her modülde vaka paylaşımları, ses kayıtları ve güzel örnekler ile öğrendiğim bilgiler pekişti. Her şey için öncelikle sevgili Murad hocama, sonrasında ise bu eğitimde bizi buluşturduğu için aktif psikoloji akademesine çok teşekkür ediyorum.

Bdt Eğitimi
Melisa Yudum Tabak

[email protected]

Prof.dr.Murad atmaca hocamiz gerek deneyim gerek anlatma yeteneği gerek metaryel paylaşımı gerekse sorualra karşı sabırlı ve doyurucu cevaplar vermesi ile bu güne kadar aldığım en iyi meslek içi eğitimi veren kişidir. Bu eğitim de bir çok şey öğrendim ve daha önce öğrendiğim bilgilerin harmanlamaya çok yardımcı oldu teşekkür ederim

Bdt Eğitimi
Mehmet yesil

[email protected]

Eğitim sürecinde bdt ile ilgili hem teorik hem de uygulama açısından yeterli bilgiyi aldığımızı düşünüyorum. Murat hocamızın hem deneyimleri hemde bilgilerinden fazlasıyla faydalandık teşekkür ederiz.

Bdt Eğitimi
Muhammed Furkan Halvaci

[email protected]

Çok güzel ve istifade edinilecek bir program hazırlanmış ilgi ve alaka güzel

Bdt Eğitimi
Fatih Acar

[email protected]

Bu güzel eğitim için teşekkür ederim.

Bdt Eğitimi
Edem Çebi

[email protected]

Online 11.DÖNEM BDT Eğitimi hem teori hem uygulama eğitimi açısından Prof.Dr.Murad Atmaca nın konuya hakimiyeti ve akıcı anlatımı ile birleşince oldukça verimli ve keyifliydi.Aktif Psikoloji Akademisin den Cihat beyin tüm eğitim sürecine eşlik etmesi ve teknik desteği ile online eğitimde aksama olmaması ayrıca güzeldi .Teşekkürler

Bdt Eğitimi
Songül Özertürk Yılmaz

[email protected]

Murat hocanın deneyimleri ile harmanlayarak akılda soru işareti bırakmayacak şekilde yaptığı sunum ve Cihat Beyin eksiksiz koordinasyonu ile çok verimli bir eğitim oldu kendi adıma. Teşekkür ederim, emeğinize sağlık.

Bdt Eğitimi
Handan Tanrıkulu

[email protected]

Murat hocamızın tecrübeleri, harika ders anlatımı, sorularımızı naif şekilde cevaplandirmasiyla çok güzel Çok verimli bir eğitim oldu. Emeği geçen herkese teşekkürler.

Bdt Eğitimi
Yasemin kibar

[email protected]

Murad Hocamızın atlamadan anında bütün sorularımıza cevap vermesi ve ayrıntılı vaka örnekleriyle eğitimi desteklemesi çok değerliydi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Bdt Eğitimi
Refia Bozkurt

[email protected]

Murad hocanın muazzam deneyimi ile harmanlanmış anlatımı ve Cihat Beyin süreç içerisinde ki destekleyici tavırları ile etkili bir eğitim geçirdik, herkese teşekkür ederim.

Bdt Eğitimi
Tuğçe ÇALIŞIR

[email protected]

Çok güzel bir eğitimdi çok verimli geçti güzel bilgiler öğrendik diğer eğitimlerdede görüşmek dileğiyle

Bdt Eğitimi
Gülşah inan

[email protected]

Dolu dolu geçen bir eğitim için Saygıdeğer Prof. Dr. Murad Atmaca hocamıza çok teşekkür ederim gerçekten verimli bir eğitim oldu emeğinize sağlık hocam.Cihat Bey’ in ilgi ve alakası eğitim sürecinde her konuda yardımcı olmasından dolayı ayrıca teşekkür ederim.Genel olarak hem organizasyon hemde eğitimden çok memnun kaldım.

Bdt Eğitimi
Ülkü Akyıldız

[email protected]

Murad hocanın konuya hakim olması pozit enerjisi sayesinde oldukça verimli bir eğitim oldu. Ayrıca çözüm odaklı ve güvenilir tavırları ile aktif psikoloji akademisine özellikle de cihat beye çok teşekkür ediyorum.

Bdt Eğitimi
Nuran Tufan

[email protected]

Çok güzel ve faydalı bir eğitim süreci oldu bizim için. En küçük bir sıkıntıda hemen yardımcı olundu ve çok ilgililerdi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Daha nice güzel eğitimlerde tekrar buluşmak üzere🙏🏼

Bdt Eğitimi
DUYGU GÜLAL

[email protected]

Eğitim dolu dolu geçti. Murat hocanın verdiği vaka örnekleri anlamamda daha etkili oldu.oldukça keyifli ve verimli bir eğitim süreciydi.

Bdt Eğitimi
Demet Yavuklu

[email protected]

Güzel ve etkili bir eğitim oldu emeği gecen herkese teşekkür ediyorum

Bdt Eğitimi
Metin Çelik

[email protected]

Prof. Dr. Murad Atmaca hocamızın bilgi ve tecrübelerini akıcı, anlaşılır şekilde bize anlatması, her sorulan soruya verdiği anında yanıtlarıyla çok güzel dolu dolu geçen bir eğitim süreciydi. Murad hocamıza ve eğitim sürecinde bize yardımcı olan Cihat Bey'e çok teşekkürler.

Bdt Eğitimi
Şuura Basan

[email protected]

Eğitimin gerek içerik gerekse Prof. Dr. Murad Atmaca hocamızın samimi, akıcı ve anlaşılır anlatımı sayesinde verimli bir şekilde geçtiğini söyleyebilirim. Sorduğumuz her soruyu açık ve anlaşılır şekilde cevaplandırdı. Farklı gruplarla çalışan katılımcılar olmasına rağmen herkese hitap edecek şekilde anlatımlarını zenginleştirdi. Ayrıca Cihat Bey eğitim öncesi ve sürecinde her konuda yardımcı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Bdt Eğitimi
Arzu Levent

[email protected]

Öncelikle, Prof.Dr. Murad Atmaca hocamiza cok tesekkür ederiz. Konuya hakimi ve anlatim i cok doyurucu. Üstelik anlamamiz icin önemli basliklari tekrar etmeside cok önemli. Arti Danisman ve Danisan arasindaki karsilikli konusma örnekleride anlamamiz icin birer örnek oldu. Dahasi ders arasinda sorulan soruyu aninda cevaplamasi da anlamamiza cok yardimci oldu. Ve onlarca egitimciye BDT egitimi ögrenilmesi icin fedakarlik yapan Aktif Psikoloji Akademisi'nede cok tesekkür ederim. Saygilarimla

Bdt Eğitimi
Gürbüz Simsek

[email protected]

Hocamızın konuya hakimiyeti verdiği örneklerle konuyu pekiştirmesi sordugumuz sorulara anında geribildirim vermesi eğitimden son derece verim almamı sağladı. Ayrıca yapılan eğitime titizlik gösterilmesi eğitimlerin programlanan çerçeve ile birebir gitmesi her türlü soruna karşı ilgi ve alakanın gerek hocamız gerekse cihat bey gösterilmesi eğitimden doyum almamı sağladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum

Bdt Eğitimi
Merve ağan

[email protected]

Murad hocanın etkili, enerjik ve akıcı anlatımı sayesinde süreç çok hızlı ve güzel geçti. Online bir eğitim olmasına rağmen cihat beyin ilgisi sayesinde teknik problemler hemen çözüldü ve verimli bir eğitim almış olduk. Bizi bu eğitimle buluşturan aktif psikoloji akademisine teşekkür ediyorum.

Bdt Eğitimi
Zeynep Kutsal

[email protected]

Prof.Dr. Murad Atmaca hocamızın eğitim içeriğini gayet başarılı buldum. Kendisi gerçekten çok donanımlı ve sorulan her soruyu atlamadan cevaplandırıyor. Ses kayıtları ve örnek olgular da kuramı içselleştirme konusunda önemli bir faktör oldu. Sunumlar ve kaynak paylaşımları da tatmin ediciydi. Ayrıca Aktif psikoloji ailesine de ilgileri ve sundukları hizmetten dolayı teşekkür ederim. Herhangi bir sorun yaşanmaması adına gerekli özveriler gösterilmişti.

Bdt Eğitimi
Başak Yıldırım

[email protected]

Murat Hocamızın etkili, akıcı anlatımı, vaka örnekleri, deneyimlerini aktardığı ve Cihat Bey'in özverili ilgisiyle güzel bir eğitim oldu. Teşekkür ederim

Bdt Eğitimi
Sümeyye Taştan

[email protected]

Murad hocanın aktarımı oldukça efektifti. Her konu anlatımı sonrası oldukça donanımlı bir halde hissediyorsunuz. Eğitimin koordinesi de çok iyiydi herhangi bir aksama olmadan devam etti. Çok keyifli bir eğitimdi. Başka eğitimlerde tekrar görüşmek dileğiyle :)

Bdt Eğitimi
Habip Kazan

[email protected]

Sunum İçerikleri, ses kayıtları ve Murad hocanın içten anlatımıyla dolu dolu bir eğitimdi. TSSB yi anlatırken hocamızın Elazığ'da deprem yaşaması ise unutulmaz bir anı olarak kaldı.

Bdt Eğitimi
Esma Çay

[email protected]

Çok verimli bir eğitimdi. Her şey için teşekkürler.

Bdt Eğitimi
Neslihan Denizciler

[email protected]

Hem ders içeriği çok kapsamlıydı hem de Murad hocanın anlatımı ve aktardığı vaka örnekleri ilgimi canlı tuttu dersler boyunca. Teşekkürler!

Bdt Eğitimi
Sıla Çetin

[email protected]

Çok verimli bir egitim oldu benim için. Murad hocamız vakalar üzerinden örneklerle anlatti ayrica da epey bir doküman paylaşımı yapıldı. Murad hocama ve bizle her zaman iletişim kurup yardimci olan Cihat hocamiza teşekkür ederim. Teşekkürler aktif psikoloji başka bir eğitimde görüşmek üzere 🤗

Bdt Eğitimi
Gülcan KAPLAN

[email protected]

Keyifli bir eğitimdi ; tüm sorulara özenle cevap verdi Murat Hoca. Teknik olarak da Cihat Bey sayesinde hiç bir sorun yaşanmadı

Bdt Eğitimi
Yasemin ARIKOĞLU

[email protected]

Merhaba. 10.grup BDT eğitimini Prof.Dr.Murad Atmaca hocamızdan aldık. Çok güzel, verimli ve beklentilerin üzerinde bir eğitim oldu. Paylaşılan dökümanlar gayet tatmin ediciydi. Aktif psikoloji kurumuna Cihat beye ve Murad Atmaca hocamıza çok çok teşekkür ederim.

Bdt Eğitimi
Süleyman Erdönmez

[email protected]

Murad hocamızın bilgi ve deneyimlerinden faydalandığımız verimli bi eğitim oldu . Mesleki anlamda kendimi geliştirmeme çok faydası olduğunu düşünüyorum . Gayet akıcı ve anlaşılır ve tüm sorularımıza cevap aldığımız bir eğitimdi . Murad hocamız ve Cihat bey e tüm süreç için teşekkür ederim .

Bdt Eğitimi
Merve Karakuş

[email protected]

Benim için çok verimli bir BDT eğitimiydi. O kadar akıcıydı ki bir sonraki modülleri merak içinde bekledim. Emeği geçen herkese teşekkürler :)

Bdt Eğitimi
Buket Belgin

[email protected]

Son derece verimli ve keyifli bir eğitimdi Murad Hocanın eğitim süresince içten ve sempatik sohbeti bizi keyifli dakikalar yaşattı. Aktif Psikoloji Akademisine teşekkürler.

Bdt Eğitimi
Aşık Geylani

[email protected]

Eğitim süresince sorularımızı cevapsız bırakmayan murad hocama ve ilgisiyle iletişim sıkıntısı yaşatmayan cihat beye çok teşekkürler. Online olmasına rağmen güzel bir eğitimdi.

Bdt Eğitimi
Sevil Sarıkaya

[email protected]

Muhteşem bir süreçti Murad Hocanın sevecen anlatımı ve donanımıyla çok keyifli bir eğitim süreci oldu benim için Aktif Psikoloji ailesi ve tabi ki organizasyonda emeği geçen Cihat Hocamıza da sonsuz teşekkürler iyi ki varsınız

Bdt Eğitimi
Merve Atlan

[email protected]

Değerli hocamız Prof. Dr. Murad Atmaca’nın deneyimlerini aktardığı BDT eğitimini büyük bir keyifle tamamladık. Eğitim koordinatörümüz Cihat Bölükbaşı sürecin en başından sonuna kadar hep bizimle birlikteydi. Hiç aksamayan çok iyi planlanmış bir organizasyonla desteğini sürekli hissettirdi. Aktif Psikoloji Akademisi nezdinde kendisine ve kıymetli hocamıza teşekkürü bir borç biliriz.

Bdt Eğitimi
Bedi Hakan Ersoy

[email protected]

Online eğitim konusunda başta önyargılı olsam da örgün eğitimden bir farkı olmadığını gördüm fazlasıyla verimli ve beklentimi karşılayan bir eğitim oldu. Murad hoca'ya ve Cihat bey'e çok teşekkür ediyorum :)

Bdt Eğitimi
Seyit Aslan

[email protected]

Eğitim gayet başarılı ve güzeldi, Türkçe ana dilim olmadığına dair Murad hoca gayet detaylı ve güzel anlattı, paylaştığı her bilgi ve her vaka için çok teşekkür ediyorum. Ayriyeten Cihat Bey'in koordinatörlüğü harikaydı, herşey için çok teşekkür ediyorum Aktif Psikoloji Akademisi.

Bdt Eğitimi
Sara Hassan Kul

[email protected]

Eğitmenin oldukça tecrübeli olduğu, eğitim içeriğinin kapsamı ve aktarımının efektif, vaka örnekleri ile de pratikle de örneklenebilen bir etkinlik oldu. Online olmasına rağmen beklediğimden daha da verimli olması, eğitim sürelerindeki dakiklik ve organizasyon için ayrıca teşekkür ederim. İyi çalışmalar

Bdt Eğitimi
Sevil Bahar

[email protected]

Çok akıcı ve verimli geçen bir eğitimdi. Hocamız bilgi birikimi ve tecrübeleriyle bizleri aydınlattı. İyi ki katılmışım dediğim bir eğitim oldu. Murat hocamıza ve Aktif Psikolojiye teşekkürler 🙏🥰

Bdt Eğitimi
İremnur Aktaş

[email protected]

Çok güzel ve çok verimli bir eğitimdi. Çok memnun kaldım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.🙏🏻

Bdt Eğitimi
Beste Benk

[email protected]

Benim için oldukça verimli ve güzel bir eğitimdi .Unutamayacağımız bir eğitim oldu 🙂 Aktif Psikoloji Akademi'sine ve Murad hocaya teşekkür ederim😌💐

Bdt Eğitimi
Sultan Sağır

[email protected]

Oldukça öğretici ve zevkli geçen bir eğitimdi. Deneyimlerini ve bilgilerini paylaşan, tüm sorularımızı samimiyetle yanıtlayan Murad Hocamıza ve yardımlarını esirgemeyen Cihat Bey’e çok teşekkür ederim. 😇🌸

Bdt Eğitimi
Hilal Soyhan

[email protected]

Güzel ve verimli bir BDT eğitimiydi .. Emeği geçen herkese teşekkür ederim ...

Bdt Eğitimi
Barış Çıtrık

[email protected]

Eğitim benim için çok verimli geçti. Online eğitim yüzyüze eğitimi aratmadı. Hatta bazı yanlarıyla avantaj bile sağladı. Ulaşım konaklama problemleriyle uğraşmak zorunda kalmadım. Murad hocamıza ve Cihat beye teşekkür ederim.

Bdt Eğitimi
Ali Hakan Öztürk

[email protected]

Donanımlı ve keyifli bir eğitimdi. Murad hocanın samimiyeti ve her sorduğumuz sorulara içtenlikle cevap vermesi beni çok mutlu etti. Ayrıca bol vaka paylaşımı yapıldığı bir eğitimdi ihtiyacımı fazlasıyla karşıladı. Cihat beyin yardımseverliği ve ilgisinden dolayı teşekkür ederim.

Bdt Eğitimi
Hatice ürgen

[email protected]

Benim için çok verimli aynı zamanda farkındalığımın daha da bir arttıran eğitim oldu.Meslek ve kendi hayatımda da kullanabileceğim çok değerli bilgiler edindim. Her şey çok güzeldi teşekkür ederiz Aktif Psikoloji Akademisi,Murad Atmaca ve Cihat Bölükbaşı hocama😊🙏

Bdt Eğitimi
Yıldız Aslan

[email protected]

Online olmasına rağmen gayet verimli geçen çok güzel bir egitimdi. Özellikle vaka örnekleri ve hocamızın deneyimi sayesinde birçok şey öğrendik ayrıca faydalanabileceğimiz birçok materyal paylaşıldı. Çok teşekkür ederiz emeğinize sağlık

Bdt Eğitimi
Gülden Keleş

[email protected]

Evlerimizden çıkamadığımız bu günlerde eğitimi online olarak evlerimize getiren aktif psikoloji akademisine sonsuz teşekkürler 🙏 Murat hoca deneyimi ve bilgisi ile alandaki en usta isimlerden 👍 bizimle paylaştığı her bilgi ve vaka için ayrı ayrı teşekkür ediyorum.🙏iyi ki almışım dediğim dolu dolu bir eğitim oldu

Bdt Eğitimi
Beyza karahan

[email protected]

Eğitim çok hızlıydı ama gayet güzeldi hocamızı metakognitif terapi eğitiminden hatırlıyordum o yüzden katılmıştım bu eğitime iyiki katılmışım🙏 Bu arada cihat beyin koordinatörlüğü de çok başarılıydı eğitimler saatinde başladı teknik aksamalar yaşanmadı bilgilendirilmeler zamanında yapıldı herşey için çok teşekkürler..

Bdt Eğitimi
İlkin Karaarslan

[email protected]

Çok güzel ve verimli bir eğitimdi. Hiç bir aksilik yaşanmadı. Materyal konusunda da yararlandım. Teşekkür ederim aktif psikoloji

Bdt Eğitimi
Öznur Akbaş

[email protected]

Donanımlı ve özverili bir hocanın süpervizyonluğunda geçen verimli, eğlenceli, öğretici bir eğitim. Teşekkürler Murat hocam ve ekibi...

Bdt Eğitimi
Ahmet çapar

[email protected]

Super bir egitimdi bekledigimin ustundeydi bilgiler. Tam da ihtiyacim olan bir egitimdi ve bir psikologun bilmesi gereken hemen hemen her sey anlatiliyor . Anlatim tarzi, pedaqoji ustalik her sey fevkaladeydi. Kisa surede faydasini da gordum🥰 Cok memnunum, cok tesekkur ederim Murad hocama ve Cihat beye 🥰

Bdt Eğitimi
Gunay Memmedova

[email protected]

Murad Hoca'nın sanki karşılıklı sohbet ediyormuşçasına içtenlikle deneyimlerini paylaştığı, Cihat Bey'in elinden geldiği kadar tüm katılımcılara yardımcı olduğu çok güzel ve verimli bir eğitimdi. Emeği geçen herkese çok teşekkürler :)

Bdt Eğitimi
İlkay Eryılmaz

eryil[email protected]

Çok verimli bir eğitim oldu, Online olması hiçbir dezavantaj sağlamadı. Murad hocanın teori eğitimi yanında yılların birikimini de bizimle paylaşması süreci gayet verimli kıldı. Aktif psikoloji akademisi ailesine çok teşekkürler 😊

Bdt Eğitimi
Cüneyt Özgenel

[email protected]

Çok keyifli bir eğitimdi. Murad hoca harika bir eğitmen,verdiği vaka örnekleri,her sorumuza anında ilgiyle cevap vermesi çok iyiydi. Aktif Psikoloji Akademisi'ne ve Murad hocama çok teşekkür ederim :)

Bdt Eğitimi
Fulya Gizem Örnek

[email protected]

Murat hocanın aktardığı bilgi, tecrübe ve aktarımına hayran kaldım. Dili o kadar akıcı ki 6 modülün nasıl geçtiğini anlamadım bile bu eğitimi almak isteyen herkese Murat Atmaca diyeceğim 🌺meslek hayatımda paylaşılan vakaların bana çokça yararı olacaktır bu yüzden İyi ki diyorum. +Murat Atmaca ve ayrıca eğitimle ilgili tüm sorularımıza hızlıca ve net bir şekilde cevap veren Aktif Psikoloji Akademisine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum..

Bdt Eğitimi
Zeynep Görkem Oran

[email protected]

Meslek hayatıma başlamadan aldığım en verimli eğitimli oldu, murat hocanin engin bilgisi ve tecrübesi ileriye dönük bir yol haritası oluşturabilmemde büyük katkı sağladı.. Aktif psikoloji ailesine , Cihat Bölükbaşı ve Murat Atmaca hocamıza çok teşekkür ediyorum..

Bdt Eğitimi
Raziye kaya

[email protected]

Benim için çok zevkli ve güzel geçen bir eğitimdi. Çok memnun kaldım. Murad hocamıza ve Aktif Psikoloji Akademisine teşekkür ederim .Emeğinize sağlık.

Bdt Eğitimi
Fatma kızıldağ

[email protected]

Daha önce de almış olduğum bu eğitimin tekrarını Murad Hoca dan almanın ne kadar doğru bir karar olduğunu anladım. Kesinlikle çok verimli geçen bir eğitimdi. MURAD hoca gerçekten çok donanımlı çok deneyimli ve aynı zamanda çok iyi bir eğitimci. Kendisinden BDT ye dair hem teorik hem de pratik anlamda çok şey öğrendim. Aktif Psikoloji Akademisine ve Murad Atmaca ya çok teşekkür ederim.

Bdt Eğitimi
Maral Kargın

[email protected]

Benim için oldukça verimli bir süreçti.Eğitim boyunca anlatılan tekniklerin bolca gerçek seanslardan örneklerle anlatılması bilgileri içselleştirmeme oldukça katkı sağladı.Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Bdt Eğitimi
Kübra Akdeniz

[email protected]

Murad Hoca’nın tecrübesi ve Cihat Hoca’nın ilgisi sayesinde mükemmel bir bdt eğitimi almış olduk. Fazlasıyla yoğun ve beklentimizin üzerinde bir eğitimdi. Her şey için teşekkürler. Bundan sonra takipçinizim sonraki eğitimlerde görüşmek üzere.

Bdt Eğitimi
Ravza Gül Çetin

[email protected]

Eğitim başında tereddütlerim vardı ama süreç ilerledikçe çok verimli bilgilendirici bir eğitim oldu çok memnun kaldım bilmediğim çok fazla teorik bilgi edindim teşekkürler Aktif Psikoloji Akademisi

Bdt Eğitimi
Rabia garguli

[email protected]

Çok keyifli ve kaliteli bir eğitim oldu.Murat hocaya ve aktif psikoloji ailesine çok teşekkür ederim .

Bdt Eğitimi
Beyza Yiğitalp

[email protected]

Çok verimli bir eğitim süreci oldu.. online eğitim dezavantajını hiç yaşamadım. Hatta avantajı vardı. Murad Atmaca Hocamıza ve Cihat Bölükbaşı Hocamıza teşekkürler

Bdt Eğitimi
Firdevs Karduz

[email protected]

The training implemented was very professional, Dr. Murat was very supportive and informative, coming out of the training I felt strongly equipped with the skills and information I needed to move forward in my CBT career, my sincere appreciation and regards to everyone whom ensured the training material and environment was such a positive experience

Bdt Eğitimi
Serin Bitar

[email protected]

Aktif Psikoloji Akademisi vasıtasıyla Prof. Dr. Murad Atmaca'dan Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini aldım. Murad Hoca, engin tecrübesi sayesinde pratikte dikkat etmemiz gereken, işimize yarayacak bilgileri kendi hastaları örnekleriyle aktararak bize güven verdi, tüm sorularımızı hoşgörü ile cevaplayarak eksik olduğumuz noktaları tereddütsüz tamamladı. Cihat Bey de eğitimden önce, eğitim süresince ve sonrasında her an ulaşılabilir ve çözüm odaklı yaklaşımıyla destek sağladı. Genel olarak son derece memnun olduğum bir eğitim oldu. Teşekkür ederim.

Bdt Eğitimi
Damla Kuran

[email protected]

Benim için keyifli bir eğitimdi.Yolun başında biri olarak BDT ye ve terapi yapmaya dair bir sürü şey öğrendim hocamızın içtenliği , tecrübeleri ve verilen dokümanlarla gayet verimli bir eğitim oldu her şey için teşekkürler.

Bdt Eğitimi
Rabia Karababa

[email protected]

Çok az zaman aldığım eğitimlerde genellikle mükemmel olduğumu düşünüyorum. Fakat Murat Atmaca'nın eğitimi mükemmeldi dediğiklerim sırasında yer aldı. Bizi teorik ve pratik olarak bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim hocam. Cihat beye de ilgisi ve hassas tavrı için minnettarım. Azerbaycan'dan sevgiler.İyi ki, varsınız!

Bdt Eğitimi
Fidan Azerqizi

[email protected]

Murad hocamın açıklayıcı, net ve en önemlisi yalnızca teorik değil uygulamaya dair BDT anlatımı duruma farklı bir bakış açısı ile yaklaşmama olanak sağladı. Murad hocama anlatımı için Aktif Psikoloji Akademisine ise profesyonellikleri için teşekkür ederim.

Bdt Eğitimi
Zeynep Altınkuşlar

[email protected]

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimini aldıktan sonra, teorik bilgilerin varlığını geliştirme ve terapi yapabilme becerisine sahip olmada önemli rol oynayan özgüvenimin arttığını bilgi hazinemin genişlediğini gözlemledim. Başta Murad Hocama ve organize eden ekibine teşekkürlerimi sunarım.

Bdt Eğitimi
Buse Mamur

[email protected]

Murat hocam öyle güzel anlattı ki mesleki anlamda bi çok eksiğimi tamamladığımı hissettim . Sorularımıza sabırla ve doyurucu yanıtlar verdiği için de ayrıca minnettarım. Kesinlikle herkese BDT için hocamı tavsiye ederim 🤗

Bdt Eğitimi
Gülay Yaşar

[email protected]

Ilk profesyonel bdt egitim deneyimimdi,Murad hocadan dinlemek çok zevkliydi, dinlemek icin bir daha yeniden katilmak isterim. Her sey için teşekkürler

Bdt Eğitimi
shafiga mursalova

[email protected]

Murad Hocamızın enerjisi ve engin tecrübeleri sayesinde dolu dolu bir eğitimi keyifle tamamladım. Bu kadar faydalı bir eğitimi kendisinden almış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler. Darısı süpervizyona :)

Bdt Eğitimi
Melisa Dedeoğlu

[email protected]

Murad beyin sade, anlaşılır, dolaysız anlatımıyla BDT nin mantığını çok güzel kavrarken yalnız Bilişsel Terapi değil psikopatolojilerin detaylarını, kullanılan teknikleri uygulamalı olarak kavramış olduk. Eğitimin online olarak örgünü aratmayacak profesyonellikte yönlendirilmesinde Cihat beyin emeği de büyüktü. BDT gibi önemli bir eğitimi Aktif Psikoloji Akademisi’nden aldığım için çok mutluyum. Bundan sonraki eğitimleride takip edeceğim.

Bdt Eğitimi
Sude ÖZTÜRK

[email protected]

Eğitim içeriği 👍 Aktarım 👍 Vaka paylaşımı👍 Döküman paylaşımı 👍 Samimiyet içtenlik ve saygı👍👍👍 Keşkesiz ve amasız geçen iyi ki katılmıştım dediğim 6 günlük eğitimde Murat hocama çok teşekkür ederim.En kısa zamanda süpervizyonda görüşmek üzere

Çok verim aldım ve keyifli bir eğitim oldu benim için .Her şey için teşekkür ederim.

Bdt Eğitimi
Asmin Delal

[email protected]

Murad Hocamıza bu güzel eğitim için çok teşekkür ederiz, çok faydalı ve açık bilgilerle bu 6 modülü pandemi şartlarında en güzel şekilde tamamladık.

Bdt Eğitimi
Özge Taşkıran

[email protected]

Sevgili Murad Atmaca hocadan 9. Grup Online Bdt eğitimini aldım. Hocamızın gerek slaytları gerek vaka paylaşımları ile oldukça verimli bir eğitim oldu. Online olmasına karşın grubun dinamiği çok iyiydi. Cihat Beye eğitimden önce ve eğitim sırasında gösterdiği ilgiden dolayı teşekkürler. Başka eğitimlerde görüşmek dileğiyle..

Bdt Eğitimi
Özlem Çakar

[email protected]

Kaliteli bir terapi eğitimi idi. Yaptığım danışmalara katkısı oldu yeni kavramlar ve teknikler, pratiğe yönelik kazanımlar elde etmemi sağladı. Diğer eğitimlerine de katılmayı hedefliyorum. Emeği, tecrübesi özverisi ve güler yüzü için çok teşekkürler.

Bdt Eğitimi
SERDAR ÇAVUŞLAR

[email protected]

Hem etik hem verimlilik açısından gönül rahatlığıyla önerebilecegim bdt eğitiminden cok memnun kaldim. Murad hocanin tecrubelerinden ve bilgi birikiminden faydalanmak güzel bir şans oldu. Tüm eğitim sureci için emegi geçen herkese teşekkür ediyorum.

Bdt Eğitimi
Sinem Davarcı

[email protected]

Gerçekten çok ama çok faydalı bir eğitim oldu. Murat hocamın yaklaşımı çok iyiydi. Yüz yüze eğitimden daha verimli olduğu düşüncesindeyim. Tekrardan çok saygıdeğer hocam Prof. Dr. Murat Atmaca'ya ve aktif psikoloji akademisine bu güzel eğitimi düzenledikleri için ayrıca sonsuz teşekkür ederiz.

Bdt Eğitimi
orhan özlem kapucu

[email protected]

Almış olduğum eğitimden oldukça memnun kaldım. Murat hocanın güzel enerjisi , ilginç deneyimleri ve samimiyeti sayesinde sıkılmadan yoğun bir eğitim süreci geçirmiş olduk , darısı süpervizyona 😌 Hocamıza ve Cihat beye teşekkürler .

Bdt Eğitimi
Sümeyra Karabayır

[email protected]

Hocamız çok iyi bir rol model ve konuyu anlatırken aralarda tecrübelerini de bizlerle paylaşması daha iyi bir öğrenme süreci geçirmemizi sağladı. Kendisine ve bizi buluşturan Aktif Psikoloji Akademisine çok teşekkür ediyorum.

Bdt Eğitimi
Rüveyda Karataş

[email protected]

Eğitimden gayet memnun kaldım. Murat hoca zengin bir içerik hazırlamıştı. Paylaştıği deneyimleri de ufuk açıcı oldu. Kendisine teşekkür ederim.

Bdt Eğitimi
Onur Yukar

[email protected]

Çok yararlı bir eğitimi, hocamıza ve yetkili olanlara çok teşekkür ederim

Bdt Eğitimi
AYLA CANLI İŞLER

[email protected]

Hocamızın anlatışı çok akıcı. Slaytların arasına kattığı vaka örnekleriyle konuyu daha da iyi anlamamızı sağlıyor. Ders sonundaki sorular da eğlenceli ve akılda kalıcılığı sağlamlaştırıyor. Sonrasındaki vaka ses kayıtları o modülde anlatılan konular ile ilgili olduğu için güzel bir modül bitişi oluyor. Ayrıca çok kalabalık olmaması da iyi. Odaklanmamızı sağlıyor ve soru cevap yapımı kolay oluyor. Herkes güleryüzlüydü. Bu eğitimi almamızı sağlayan Murad Hocamıza ve Cihat hocamıza teşekkürlerimi iletiyorum. Kesinlikle tavsiye ederim

Bdt Eğitimi
Merve Yağmurcu

[email protected]

Murat hocamızın tecrübesinden yararlanmak benim için büyük bir fırsat oldu. Eğitim materyalleri çok titizlikle hazırlanmış çok kaliteli bir eğitimdi.Murat hocama ve bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Bdt Eğitimi
Fatma Özgün Öztürk

[email protected]

Murad hocadan aldığım eğitimden fazlasıyla memnun kaldım. Bundan sonra Murad hocamın tüm eğitimlerine katılmayı düşünüyorum. Bildiğinizi sandığınız tüm konularda adımlarca öne geçmek ve kendini daha yetkin hissetmek isteyenlerin kesinlikle alması gereken bir eğitim. Murad hocama ve ekibine çok teşekkürler...

Bdt Eğitimi
Tubanur Çelik İskifoğlu

[email protected]

İçerik olarak dolu dolu ve tam olarak beklentimi karşılayan bir eğitim oldu.Baştan sona hiç sıkılmadan ilgi ve keyifle takip ettim.hocamızın başka eğitimleri de olursa katılmayı kesinlikle düşünürüm.

Bdt Eğitimi
Esin cabi

[email protected]

Teşekkür ederim çok verimli bir eğitimdi. Hastanede aktif danışan gören bir prof. ve konuları anlatırken sürekli vaka üzerinden örneklerle anlatması daha kalıcı ve detaylı öğrenmemizi sağladı.

Bdt Eğitimi
Sümeyye ŞAHİN

[email protected]

Uzun süredir almayı planladığım bir BDT eğitimiydi. Dolu dolu, hocamızın her cümlesinin ayrı bir bilgi olduğu eğitim iyi organize edilmişti . Murat hocama ve eğitimin yapılmasında katkısı olan arkadaşlara çok teşekkürler.

Bdt Eğitimi
Yasemin Demirtaş

[email protected]

Çok verimli ve keyifli bir eğitim oldu. Hocamızın mesleki tecrübeleriyle zenginleştirdiği, hiç sıkmayan açık ve anlaşılır sunumlarıyla zenginleştirdiği bir eğitimdi. Emeklerine sağlık.

Bdt Eğitimi
Canan KILIÇKAYA

[email protected]

Bir arkadaşımın önerisi üzerine aktif psikoloji ve Murat hoca ile tanıştım. Çok verimli bir eğitim süreci geçirdim. Bunun için Murat hocama ve aktif psikolojiye teşekkür ederim ☺️ Araştırma Görevlisi Didar Karakaş

Bdt Eğitimi
Didar Karakaş

[email protected]

Bdt Eğitimi için uzun süredir arayış içindeydim. İstanbul da çeşitli hocalar ve çeşitli kurumlar vardı. Üniversitede hocalarımızın verdiği tavsiyeler üzerine Murad hocadan eğitim almaya karar verdim. Act müfredatına denk oluşu, hocanın deneyimi ve prof. olması. verilen belgenin üniversite onaylı olması kararımda büyük etken sahibi oldu. Sonuç olarak hiç pişman olmadım. Aktif Psikoloji ve Murad hocaya çok teşekkür ederim. Umarım yolumuz yine kesişir. Görüşmek üzere...

Bdt Eğitimi
Murat Timur Osmanoğlu

[email protected]

Yeni mezun oldum. Tek korkum seans almak oldu neredeyse :) Her psikoloji mezunu gibi ciddi anksiyete yaşadım. Ne yapacağım ? ne konuşacağız ? Ne soracağım ? gibi konular beni yiyip bitiriyordu. Arkadaşımın tavsiyesi üzerine Aktif psikoloji vasıtasıyla Murad hocadan eğitim almaya karar verdim. Çok iyi bir süreçti. Gerçekten terapi yapmaya başlıyorsunuz. Herkese tavsiye ederim. Çok teşekkürler...

Bdt Eğitimi
İrem Koç

[email protected]

Bu güzide eğitimi almamı sağlayan herkese teşekkür ederim. Tabiki başta Murad hocama... Çok teşekkürler :)

Bdt Eğitimi
Burcu Yılmaz İpek

[email protected]

BDT eğitiminin fizyoloji ve temel bilgilerle tıka basa doldurulmamış, baymayan, sıkıntıdan öldürmeyen, yıllarca sürmeyen, hemen sadede gelen formlarının olduğunu, yurtdışında verilmekte olduğunu duyuyorduk... Bilimsel araştırma bulguları, klinik tecrübe ve vaka örnekleri ile zenginleştirilmiş son derece profesyonel bir eğitim almış bulunmaktayız; Murad Atmaca Hoca ya çok teşekkür ederim. Prof. Dr. Atila Erol

Bdt Eğitimi
Atila Erol

[email protected]

Mesleğim hk beni çok geliştirdiğine inandığım terapi seanslarımın daha verimli geçmesine ve danışanlarıma daha fazla fayda sağlayabileceğim bilgiler öğrendiğim güzel bir eğitim oldu. Ayrıca murat hoca gibi değerli biriyle tanışma sohbet etme fırsatı bulmak beni çok mutlu etti. Bu imkanı sağlayan herkese çok teşekkürler :)

Bdt Eğitimi
Deniz Yıldırım

[email protected]

Murad hocayı tanıdığım için ondan eğitim aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Daha önce de bdt eğitimi almıştım. Bu eğitimle herşey tam oturdu. Bizim sorularımıza içtenlikle cevap veren hocamıza ve bu eğitim imkanını yaratan aktif psikoloji ekibine çok teşekkürler.

Bdt Eğitimi
Halis temur

[email protected]

Çok verimli bir eğitim süreci oldu benim için.Hocayı değerlendirmek haddime değil tabi ama çok iyi bir öğretici ve aynı zamanda biz genç hekimler için çok güzel bir örnek, bir ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum.Bu güzel deneyim için teşekkür ederim.

Bdt Eğitimi
Nurullah Yavaş

[email protected]

Murad hocamizin tecrübeleriyle hem eglenceli hem verimli bir eğitim oldu. Tüm süreç için teşekkür ediyorum.

Bdt Eğitimi
Sevgi Güleç

[email protected]

Cok verimli ve yararli bir egitimdi emegi gecen herkese tesekkurler

Bdt Eğitimi
Yavuz Selim ogur

[email protected]

Murat hocanın güzel enerjisi sayesinde sıkılmadan yoğun bir eğitim paketini tamamlamış olduk , darısı süpervizyona ;) herşey icin tesekkurler.

Bdt Eğitimi
ayşe erdoğan

[email protected]

Ben aldığım eğitimden oldukça memnun kaldım. Hocamızın verdiği bilgiler ve güler yüzlü oluşu paha biçilemezdi.. keşke demediğim için mutluyum.. başarılarının devamını diliyorum.

Bdt Eğitimi
Çağlar turan

[email protected]Youtube Kanalımız
Proje Ortaklarımız